NE ARAMIŞTINIZ?

Eyüpsultan Trafik Master Planı

Eyüpsultan İlçesi Trafik Master Planı Çalışması’nın temel amacı Eyüpsultan kent merkezi kapsamında ortaya çıkan acil ihtiyaçların ve sorunların belirlenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. İlçe genelinde hâlihazırda devam eden, planlanan veya projeleri hazırlanan diğer kurumların ulaşım yatırımları da dikkate alınarak kısa vadede yapılacak çalışmaların tespit edilerek gerekli ön projelerin ve planların hazırlanması hedeflenmektedir.

Mevcut ve Planlanan Raylı Sistem Hatlarının Analiz Edilerek İlçe Geneli İçin Raylı Sistem Plan Öneri
Raporu’nun amacı ise mevcut, yapım aşamasında olan ve projelendirilen raylı sistem hatlarının analizinin
yapılması, bu hatların sorun tespitleri ve toplu taşıma erişimini artırılması kapsamında önerilerin
oluşturulmasıdır

Eyüpsultan ilçesi İstanbul ilinin Avrupa yakasında, Çatalca yarımadasında bulunmaktadır. İlçe doğuda Kâğıthane ve Beyoğlu, güneyde Fatih ve Zeytinburnu, batıda ise Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa ilçeleriyle çevrelenmiştir. 

Trafik master planının hazırlanması kapsamında yapılan çalışmalar;

 • İlçe geneli öneri otopark strateji raporu
  • Otopark envanteri oluşturulması
  • Otopark analiz bölgelerinin belirlenmesi
  • Otopark ihtiyacının belirlenmesi
  • Otopark strateji önerileri geliştirilmesi
 • Lastik tekerlekli toplu ulaşım önerileri
  • Mevcut durum analizi
  • Lastik tekerlekli işletme önerileri
  • Toplu taşım hat optimizasyon önerileri
  • İlçe geneli öneri hat yapılanması
  • Entegrasyon eksikliği tespiti ve önerilerin geliştirilmesi

Kısa vadeli karayolu ve kavşak projelerinin hazırlanması kapsamında yapılan çalışmalar;

 • Kavşak trafik sayımlarının yapılması
  • 25 kavşakta trafik sayımları ve drone çekimlerinin yapılması
 • Hemzemin kavşak geometrik düzenleme ön projelerinin hazırlanması ve simülasyonla test edilmesi
  • Ön projeler ve mikro simülasyon çalışmaları hazırlanması
 • Kent merkezi trafik dolaşım planının hazırlanması
  • 15 km dolaşım planı hazırlanması

Mevcut raylı sistem istasyonları için özet önerilerde bulunulmuştur;

 • Tüm istasyonlarda bisiklet parkları sağlanmalıdır
 • Yaya geçitleri ve sinyalizasyon ile yaya güvenliğinin sağlanması
 • Öncelikli olarak otopark oluşturulması gereken istasyonların belirlenmesi
 • Lastik tekerlekli ulaşım entegrasyonunun sağlanması gereken istasyonların belirlenmesi

 

 • Şehir İSTANBUL
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Eyüpsultan Belediyesi

  Plan ve Proje Müdürlüğü

 • Çalışma Takvimi 2019-2020
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Bilgilerin Toplama Çalışmaları
  • Raylı Sistem Yatırımlarının Planlanması
  • Karayolu Yatırımlarının Planlanması
  • Otopark Strateji Planının Hazırlanması
  • Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Planının Hazırlanması
  • Kısa Vadeli Karayolu ve Kavşak Projelerinin Hazırlanması