Ulaşım Ana Planları
Raylı Sistem Mühendisliği
Ulaştırma ve Trafik Mühendisliği
Karayolu - Sanat Yapıları Mühendisliği
Şehir Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Trafik Simülasyonu - Sinyalizasyonu
Müşavirlik Hizmetleri
 
 
 
 
 
 
Proje Adı
:
İzmir Hafif Raylı Sistem Projesi – 2. Aşama Avan Projeleri
     
İlgili Kurum
:
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Açıklama

:

Proje Kapsamında Ulaşım ve Trafik Etütleri, Güzergah Etütleri ve Projelendirilmesi ile İstasyon Vaziyet Planlarının Hazırlanması
     
Yapılan İşler :
Saha Etütleri ve Veri Toplama
Trafik Sayımları (Ulaşım ve Trafik Etütleri)
Güzergah Etütleri
Güzergah Alternatiflerinin Geliştirilmesi
Nihai Güzergahın Projelendirilmesi
İstasyon Vaziyet Planları
Peyzaj Projeleri

 
 

 

     
Copyright © 2008 Boğaziçi Proje
Selamiali Mah. Cumhuriyet Cad. No:46 Kat:3-4 - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 216 651 97 77 (pbx) Faks: +90 216 651 97 79 E-mail : bogazici@bogaziciproje.com.tr
Web Tasarım