NE ARAMIŞTINIZ?

Antalya Kısa Dönem Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projeleri

Hedef yılı 2040 olan Antalya Ulaşım Ana Planı (ANTUAP) Yapılması Hizmet Alımı İşi kapsamında yapılan Kısa Dönem Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projeleri’nin temel amacı karayolları üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak yaya, bisiklet, toplu taşıma ve özel araçlar olmak üzere tüm yol kullanıcıları arasında sürdürülebilir hareketlilik için adaletli ve güvenli bir karayolu altyapısı oluşturmaktır.

Çalışmada Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kavşak ve koridorlarda yapılan trafik sayımları analiz edilmiş, kavşakta yapılan gözlemler özetlenmiş ve kavşakların mevcut trafik modelleri kurularak hizmet seviyeleri etüt edilmiştir.

Tamamlanan etüt ve proje çalışmaları sonucunda elde edilen proje çıktıları 4 ana başlık altında toplanmıştır: hemzemin kavşak kavram proje ve etütleri, katlı kavşak kavram proje ve etütleri, trafik dolaşım planları, karayolu koridoru kavram projeleri.

Çalışma alanı koridor bütünlüğü sağlaması açısından 10 alt bölgeye ayrılmıştır: Atatürk Bulvarı Koridoru, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Koridoru, Döşemealtı-Atatürk Caddesi Koridoru, Belediye Caddesi Koridoru, Şelale Caddesi Koridoru, Meltem Bulvarı Koridoru, Dumlupınar Bulvarı Koridoru, Antalya Bulvarı Koridoru, Lara Bölgesi Koridorları ve diğer kavşaklar olarak projelendirilmiştir.

Antalya kent merkezi için sirkülasyon planı ve öneri projeler hazırlanmıştır. Bu çalışma kapsamında mevcut tek yön-çift yön kararları incelenerek öneri tek yön, çift yön, sola dönüş yasakları vb. trafik dolaşım kararları ile trafiğin daha akıcı hale getirilmesi  ve trafik sakinleştirmesi sağlanırken, yol kesitlerinde yapılan önerilerle yayalaştırma, yaya bölgeleri, yaya öncelikli bölgeler, kaldırım genişletmeleri, bisiklet yolları, bisiklet şeritleri vb. yaya ve bisiklet öncelikli öneriler de geliştirilmiştir.

 • Şehir ANTALYA
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Antalya Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2015-2016
 • Çalışma Kapsamı
  • Kavşak Sayımları
  • Mevcut Durum Sorun Tespiti
  • Kavşak Kavram Projeleri
  • Trafik Microsimülasyonları
  • Kent Merkezi Öneri Trafik Dolaşım Planları
  • 3 Boyutlu Perspektifler ve Tip Kesitler