NE ARAMIŞTINIZ?

Mühendisliğin kapsadığı tüm alanlarda teknik, estetik, sürdürülebilir ve mali çözümler üretmekteyiz. Kentler içinde ve kentler arasındaki güzergah projeleri tarafımızdan üretilirken aynı zamanda karşılaşılan köprü, tünel ve çeşitli sanat yapılarının mühendislik tasarım hizmetlerini yürütmekteyiz. Amacımız dünyada alanımızdaki mühendislik anlayışına katkılar sunan projelere imza atmaktır.

 • Çeşitli ülke standartlarında (AASHTO, Eurocode, SNIP vs.) Karayolu Projeleri
 • Otoyol ve Devlet Yolu Uygulama Projeleri
 • Kavşak Uygulama Projeleri
 • Köprü, Viyadük ve Tünel Uygulama Projeleri
 • Mevcut Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projeleri
 • Yapılarda Doğrusal Olmayan (Non-linear), Zaman Tanım Aralığı (time-history) ve İtme
 • Analizleri (push-over)
 • Zemin Etüt ve Arazi Çalışmaları
 • Hidrolik, Jeolojik, Jeoteknik ve Geoteknik Raporlar
 • Sahaya Özel (Site-Specific) Deprem Risk Analizleri
 • Deprem Etkisi Altında Zemin Davranış Analizleri
 • Deprem Etkisi Altında Zeminin Sıvılaşma Riskinin Değerlendirilmesi
 • Zemin İyileştirme Projeleri
 • Arazi Zemin Özelliklerinin Yerinde İyileştirme Projeleri
 • 3 Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi (SSI) Analizleri
 • Drenaj ve Altyapı Uygulama Projeleri
 • Kamulaştırma Projeleri
 • Teknik Şartname ve İhale Dökümanı Raporları