NE ARAMIŞTINIZ?

Malta Gozo Deniz Feneri Yol Düzenleme

Malta Gozo Deniz Feneri Yolları Düzenleme Projesi, mevcutta kayaç yapısına uygun olmayacak şekilde dik olarak açılmış ve trafik güvenliğini tehlikeye atan yolların uygun iksa yapıları ile güvenliğinin sağlanması ve planlanan trafik hacmine uygun yol genişliğinin sağlanması işidir.

İş kapsamında, 3D analiz modelleri kurularak, değişken zemin özelliklerini de göz önüne alan ve hem imalat sırasında hem de sonrasında güvenliği en öne alan bir tasarım yaklaşımı gözetilmiştir. İksa yapılarının konsol yüksekliklerine göre tek sıra kazık, tek sıra kazıklı istinat duvarı ya da çift sıra kazıklı iksa duvarı olarak tasarlanmıştır.

Projeler hazırlanırken Eurocode’un ilgili tüm şartnameleri, ICE (Institute of Civil Engineers’ın) Specifications for Piling and Embedded Retaining Wall Şartnamesi, Manual Of Contract Documents For Highway Works, Volume 1-2 , AASHTO, AASHTO-LRFD, ACI Standartlarının ilgili kısımlarından faydalanılmıştır. Malta Karayolu Teknik Şartnamesi, U.K. Design Manual for Roads and Bridges, U.K Traffic Signs Manual kullanılmıştır. İşin Avrupa bölgesinde olmasından ötürü bütün tasarımlarda Eurocode’a bağlı kalınmış, Eurocode’un yetersiz kaldığı alanlarda Amerikan şartnameleri de kullanılmıştır. Amerikan ve Avrupa şartnamelerinin birlikte kullanılmış olması ve farklı türdeki yapıların birlikte çalıştırılması bu işi türünün nadide örneklerinden biri yapmaktadır.

 • Şehir
 • Ülke Malta
 • İş Veren

  Meinhardt MALTA

 • Çalışma Takvimi 2021-2021
 • Çalışma Kapsamı
  • Yol Tasarımı
  • Kazıklı İksa Duvarları Tasarımı