NE ARAMIŞTINIZ?

Mersin-Adana Devlet Yolu Atilla Altıkat Farklı Seviyeli Kavşağı Etüt Projeleri

Proje mevcut Adana-Mersin Devlet Yolunun KKno:400-19 üzerinde olup Km:62+500 de ki Atilla Altıkat eşdüzey kavşak geçişini altgeçit marifetiyle geçerek anayol trafiğini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Mevcut anayol yatay hattı hemen hemen hiç değişmemiştir. Sadece kuzey ve güneyindeki yan yollar iyileştirilmiş ve kuzey güney istikametindeki trafiği rahatlatacak şekilde, anayol Km:62+500 de aşağı alınarak üzerinde dönel kavşak tasarlanmıştır. Proje kapsamında,  gerekli  kavşak düzenlemesi  ve  sanat  yapısı projeleri yapılmıştır.

Bu iş kapsamında, düzenlemesi ve projelendirilmesi yapılan Atilla Altıkat Farklı Seviyeli Kavşağına ait

 •     Güzergah Km:62+020 ile Km:62+680 arasında,
 •     Toplam güzergah 0.66 km,
 •     ~20m açıklıklı kazıklı altgeçit,
 •     62m kapalı kesit,
 •     570m kazıklı iksa + konvansiyonel istinat duvarı olacak şekilde tasarlanmıştır.
 •  
 • Şehir ADANA
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü

 • Çalışma Takvimi 2012-2014
 • Çalışma Kapsamı
  • Yol, Köprülü Kavşak Projeleri
  • Sondaj, Jeolojik-Jeoteknik Etüt
  • Drenaj Projeleri
  • Geoteknik Raporu
  • Trafik Etüdü ve Simülasyonları
  • Trafik Uygulama Projeleri
  • Peyzaj Projeleri
  • Aydınlatma Projeleri
  • 3 Boyutlu Perspektifler