NE ARAMIŞTINIZ?

Silopi Çevreyolu ve Köprülü Kavşak Bağlantısı ile Tır Parkı Altyapısı Etüt Projeleri

Projelendirilen güzergah, Silopi ilçe merkezinden yaklaşık 6,5km önce mevcut Cizre-Silopi-Habur Devlet Yolu’ndan ayrılarak, Silopi ilçe merkezinin yaklaşık 4km güneyinden geçmekte ve Tır Parkı Kavşağı’nda son bulmaktadır. Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü sınırları  içerisinde  kalan Silopi Çevre Yolu’nun Km:0+584.821~~Km:17+200.00 arasındaki 16.615km kesimini kapsamaktadır.

Yeni yapılacak olan Silopi Çevre Yolu ile yurt dışına giriş ve çıkış yapacak ağır karayolu taşıtlarının, şehir merkezine girmeden, “Tır Parkı Sahası”na ve “Habur Sınır Kapısı”na kesintisiz bir biçimde varabilmesi, dolayısıyla trafik akım hızının ve hacminin artması hedeflenmiştir. Yeni projelendirme çalışmalarına göre standardı yüksek ve trafik güvenliği artırılmış, transit, bölünmüş bir yol yapılması planlanmıştır.

Güzergah boyunca mevcut uluslararası enerji nakil hatları da yatay güzergahın belirlenmesinde önemli rol oynamıştır. 30m yüksekliğindeki elektrik direklerinin deplase edilmesinin maliyetli ve taşınmasının zorluğu nedeniyle enerji nakil hattı ile çakışmaların olduğu tüm bölgelerde mevcut direkler korunmuştur.

Güzergah boyunca Celal Deresi Köprüsü (Km:5+604.821~~5+674.821) ve Beşbin Deresi Köprüsü (Km:13+104.821~~13+259.821) olmak üzere iki adet köprü geçişi bulunmaktadır. Köprü projeleri bu proje kapsamında yer almamaktadır.

Yol güzergahının kesiştiği köy yollarının mevcut ulaşımını engellememek amacıyla Km: 1+121.401’ de 9.0X5.0 boyutunda, Km: 3+245.646’ da 12.0X5.0 boyutunda ve Km:9+094.369’ da 5.0X5.0 boyutlarında bir adet olmak üzere toplam üç adet alt geçit planlanmıştır.

Habur Gümrük Tır Parkı Sahası güvenlik, işletme, sosyal imkanlar ve kapasite bakımından 2008 yılından itibaren talebi karşılayamamaktadır. Bu nedenlerden ötürü yeni bir tır parkı sahasına ihtiyaç duyulmuştur. Silopi Tır Parkı Sahası; Silopi-Habur Devlet Yolu üzerinde Habur Sınır Kapısına yaklaşık 2.5km uzaklıkta, 66.18ha alanda planlanmıştır. Kesin Projede trafik yoğunluğunu karşılayabilmek amacı ile gişeler bölgesine 8 giriş ve 8 çıkış peronu ile farklı düzeyli kavşak tasarlanmıştır. Bu kavşak ile hem Tır Parkı Sahasının yoğun giriş ve çıkış trafiğinin düzenlenmesi hem de karayolu trafiğinin kesintisiz akışının sağlanması hedeflenmiştir

 • Şehir ŞIRNAK
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Şırnak Valiliği

  İl Özel İdaresi

 • Çalışma Takvimi 2009-2011
 • Çalışma Kapsamı
  • Karayolu, Köprü, Altgeçit ve Üstgeçit Uygulama Projeleri
  • Teknik Altyapı Uygulama Projeleri
  • Tır Parkı Kentsel Tasarımı
  • Tır Parkı Kesin Projeleri
  • Trafik Etüdü ve Simülasyonları
  • Plankote Ölçümü ve Çizimi
  • Sondaj, Jeolojik-Jeoteknik Etüt
  • Geoteknik Raporları
  • Hidrolik Hesap  Raporları 
  • Kamulaştırma Projeleri
  • Keşif-Metraj Raporu
  • Drenaj Projeleri
  • Aydınlatma Projeleri
  • Planlama ve  Fizibilite Raporu
  • 3 Boyutlu Perspektifler