NE ARAMIŞTINIZ?

Marmaray Sirkeci Şaftları Uygulama Projeleri

Dünyadaki en önemli projelerden biri olan Marmaray Projesi, İstanbul’un kentsel yaşantısını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kentlilere çağdaş bir kent yaşam ve kentsel ulaşım imkânları sunulabilmesi, kentin doğal tarihi özelliklerinin korunabilmesi için tasarlanmış, elektrik enerjisi kullanarak çevreyi kirletmeyen yüksek kapasitesiyle ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş bir demiryolu projesidir.

Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi (Marmaray) Projesi, Avrupa yakasında bulunan Halkalı ile Asya yakasında bulunan Gebze ilçelerini kesintisiz, modern ve yüksek kapasiteli banliyö demiryolu sistemiyle birbirine bağlamak amacıyla yapılmıştır. Marmaray, Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı banliyo hatlarının iyileştirilmesi ve Marmaray Tüneli ile birbirine bağlanması ile hayata geçirilmiştir.

Marmaray’ın 23 metre çapındaki Doğu ve Batı Şaftlarının revize tasarımları, imalat ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiş, elektrik, mekanik, havalandırma ile mimari ve statik projelerinin uyumlu olarak modellenmesi sağlanıp imalat esnasında ortaya çıkan problemlerin giderilmesi üzerine çalışılmıştır. Şaftların, imalat sebebi ile gereken bütün revizyonları 3D sonlu elemanlar modeli ile entegre edilmiş ve imalatı da yönlendirecek en optimum tasarım sağlanmıştır. Şaftlara ek olarak yol yaklaşım istinat duvarlarının tasarımları da eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Projeler hazırlanırken Eurocode’un ilgili tüm şartnameleri, ICE (Institute of Civil Engineers’ın) Specifications for Piling and Embedded Retaining Wall Şartnamesi, Manual Of Contract Documents For Highway Works, Volume 1-2 , AASHTO, AASHTO-LRFD, ACI Standartlarının ilgili kısımlarından faydalanılmıştır.

 • Şehir İSTANBUL
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  TAISEI – GAMA – NUROL JV.

 • Çalışma Takvimi 2012-2013
 • Çalışma Kapsamı
  • Doğu-Batı Şaftları
  • Yol Yaklaşım İstinat Yapıları