NE ARAMIŞTINIZ?

Antalya Raylı Sistem 2. Aşama Araç Alım Müşavirliği ve 3. Aşama Etüt Proje Temini Müşavirliği

İş kapsamında Antalya 3. Aşama hafif raylı sistem hattı için etüt-proje işlerine yönelik kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ile 2.Aşama Meydan-Havaalanı-EXPO hattı raylı sistem hatları araç temini müşavirlik hizmetleri verilmiştir.

Antalya 2. ve 3. Aşama raylı sistem projeleri kapsamında; mevcut ve ilave hatlar için yeni raylı sistem araçları ihtiyacı olacağı öngörüldüğünden; yeni alınması gereken raylı sistem araç sayılarının değerlendirilmesi ve tespiti konusunda öneride bulunulmuştur. Yeni alınacak raylı sistem araçları ile ilgili inceleme ve araştırma yaparak alım ihalesine esas teşkil edecek teknik şartnameler ve ihale dokümanları hazırlanmıştır. Raylı Sistem araç temini ihalesi süresince; ihalenin yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması konusunda  idareye danışmanlık ve müşavirlik hizmeti sunulmuştur.

Araçların temini süresince, üretici firma ile irtibat kurarak araçların teknik şartnamelere uygun üretiminin takibi, fabrika testleri ile araçların ticari işletmeye alımından önce performans testlerinin yapılması  konusunda teknik danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2. Aşamanın eğitim ve yedek parça teslim süresini tamamlanması ile işletmeye alma süreci takip edilmiştir. 1. Aşama ve 2.Aşama Araçlarının Entegrasyonu sağlanmıştır.

3. Aşama Hafif Raylı Sistem Hattının, 2. Aşama Meydan- Havaalanı-EXPO Raylı Sistem Hattı ve 1. Aşama Hafif Raylı Sistem hattı ile koordineli çalışacak şekilde işletim planları (sefer aralıkları, duraklarda bekleme süresi, araç sayıları vb.) hakkında öneriler hazırlanmıştır.  Varsak- Zerdalilik arası 3.Aşama raylı sistem projesinde ihtiyaç duyulan araç şartnamesi hazırlanarak diğer sistemlere entegrasyonu amaçlanmıştır.

3.Aşama Hafif Raylı Sistem Hattı (Yaklaşık 23 km) için Etüt - Proje Kontrollük ve Müşavirlik Hizmetleri kapsamında idarenin ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli tüm şartnamelerin hazırlanması, etüt- proje ihalesinin yapılması, sonuçlandırılması ve akabinde hazırlanan tüm avan ve uygulama projelerinin Kontrollük ve müşavirlik hizmetleri yerine getirilmiştir. 

Otogar bölgesi raylı sistem transfer merkezi zemin altı istasyonu ve tünel bağlantılarının etüt- projelerine kontrollük ve müşavirlik hizmetleri verilmiştir.

Her bir hat için ayrı ayrı hazırlanan Ön Etüt, Fizibilite Etüdü, Avan Projeler, Uygulama Projelerinin (hat, durak, kavşak, trafo güzergah bağlantıları vb.) kontrolü yapılarak raporlandırılıp idarenin onayına sunulmuştur.

3.Aşama Varsak-Zerdalilik hattı ile Otogar Bölgesi Transfer Merkezi arası için Ulaşım ve Fizibilite Etüdü hazırlanarak AYGM ile Kalkınma Bakanlığının onay takibi yapılmıştır. İş süresince kredi kuruluşu aylık hazırlanan raporlarla bilgilendirilmiştir.

 • Şehir ANTALYA
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Antalya Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2015-2018
 • Çalışma Kapsamı
  • Koridor Ulaşım Etütleri Kontrollüğü
  • Zemin Etüdü Kontrollüğü
  • Plankote Ölçümü ve Çizimi Kontrollüğü
  • Güzergah Kesin Projeleri Kontrollüğü
  • Altyapı Kesin Projeleri Kontrollüğü
  • Elektromekanik ve Tesisat Kesin Projeleri Kontrollüğü
  • Büyük Sanat Yapıları Kesin Projeleri Kontrollüğü
  • Depo Sahası ve Atölye Kesin Projeleri Kontrollüğü
  • Koridor Fizibilite Etütleri
  • Araç temini Müşavirlik Hizmetleri
  • Antalya 1. ve 2. Aşama Araç Entegrasyon İşleri
  • Antalya 3 . Aşama Raylı Sistem Araç Alımı Teknik Şartnamesi Hazırlanması