NE ARAMIŞTINIZ?

Kocaeli Outlet Kavşağı Avan ve Uygulama Projeleri

Projelendirilen köprülü kavşak, yan yol ve bağlantı yolları  ile trafik etüdü yapılan koridor kuzeyde Sarı Deresi, güneyde ise sanayinin girişlerinden birisi olan Fırat Sokak arasında kalan Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki ~~1km uzunluğundaki akstır. Ömer Türkçakal Bulvarı İzmit kent merkezi ile Gölcük arasında bağlantıyı sağlayan, D-130’a alternatif olarak kullanılmaktadır. Yol boyunca çok sayıda alışveriş merkezi, oto galerisi, uluslararası fuar merkezi ve sanayi sitesine erişim sağlanmaktadır. Mevcut yol yüksek trafik hacmine hizmet etmektedir.

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde pek çok tesise ait giriş-çıkış bulunmakta ve bu giriş çıkışlar için ayrılma ve katılma şeritleri düzenlenmemiştir. Bu durum transit geçen trafiği tehlikeye atmakta ve yavaşlamalara neden olarak yoğunluk oluşturmaktadır. Ayrıca sinyal ile kesilen kavşaklar da gecikmelere neden olmaktadır. Yoğun olarak hizmet veren güzergahta, trafik sıkışıklığını azaltmak için köprülü kavşak tasarlanmıştır.

 •     Proje anayolu 1.310 m uzunluğunda
 •     Doğu ve batı yan yolların uzunluğu 1.020 m
 •     Anayol 2x2, paralel her iki anayola 2 şeritli yan yollar
 •     Yol genişliği, anayol ve yan yollarla beraber 43 m
 •     Projelendirilen sol ve sağ viyadüklerin her ikisi de 6 açıklıklı olup boyları 180.25 m ve 170.09 m
 •     Viyadük üstyapı genişliği 10.25 m olup enkesitte ise 7 adet 120 cm yüksekliğinde öngermeli önçekim prekast bitişik nizam I kiriş bulunmakta
 •     Öngerilmeli kirişli ikiz köprüye ait tüm temeller kazıklı temel sistemine sahip
 •     Köprü orta ayaklarında 1.30 m x 3.5 m boyutlarında 1 adet dolu kesitli kolon bulunmakta
 •     Kuzey viyadük dikkate alınarak deprem modeli oluşturulmuş, aynı açıklık ve ayak yüksekliğine sahip güney viyadüğü de kontrol edilmiştir.
 •     ~~5000 adet taş kolon ile zemin iyileştirme oturma analizleri (süre ve miktar) yapılmıştır.
 •  

 • Şehir KOCAELİ
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

  Ulaşım Planlama ve Etüt Proje Müdürlüğü

 • Çalışma Takvimi 2015-2016
 • Çalışma Kapsamı
  • Güzergah Projeleri
  • Köprü Projeleri
  • Trafik Etüdü, Simülasyon ve Tesis Giriş-Çıkışları
  • Trafik Uygulama Projeleri
  • Sondaj, Jeolojik-Jeoteknik Etüt
  • Drenaj Projeleri
  • Metraj Raporu
  • Geoteknik Çalışma Raporları
  • Altyapı-Deplase Projeleri
  • Aydınlatma Projeleri
  • 3 Boyutlu Perspektifler