NE ARAMIŞTINIZ?

Malta Marsa Kavşağı

Malta Marsa Kavşağı projesi bir Avrupa Birliği Projesi olup  toplamda 7 ayrı köprü ve üç farklı seviyeden oluşan bir karayolu köprü, yol ve altyapı projeleri bütünüdür. Proje alanı Malta Adası’nın en kritik karayolu bağlantılarının bulunduğu ve adanın en yüksek trafik hacimlerine sahip bir nokta olan Addolorata,  Santa Lucija, Garibaldi ve Sir Paul Boffa Caddeleri’nin kesişiminde yer almakta; tarihi kent merkezi, konut bölgeleri, sanayi, liman ve havalimanları arasında bağlantıları sağlamaktadır.

Toplamda 7 köprünün bulunduğu projede, köprülerden 2 tanesi çelik kirişlerden oluşmakta olup geri kalan diğer köprüler ise öngermeli betorname kirişlerden oluşmaktadır. Proje kapsamında araç köprülerine ek olarak 3 adet betonarme kule ve çelik tonoz askılı sisteme sahip yaya köprüleri, 2 adet yer altı su rezervuar yapısı, 4 adet başüstü levha çelik taşıyıcı sistemleri, yaklaşık 2200 metre uzunluğunda yer altı altyapı menfezleri , 1300 metre uzunluğunda istinat duvarı, 100 metre uzunluğunda köprü yaklaşım duvarlatı, 500 metre uzunluğunda 132 kV menfez yapısı, otorkorkuluk projeleri, elektrik aydınlatma projeleri, yağmur suyu ve drenaj projeleri, altyapı (elektrik, içme suyu, atık su, telekom) projeleri gibi birçok kalem bulunmaktadır.

Projenin en hassas noktalarından bir tanesi de ülkenin en yüksek trafiğine sahip alanda, mevcut trafik akışlarını minimum düzeyde etkileyerek inşaat faaliyetlerini sürdürmektir.  Bu amaçla kavşakta inşaat faaliyetleri öncesi trafik sayımları ve etütleri yapılmış, kavşaktaki tasarımların etaplı olarak yapılabilmesini sağlayacak trafik deplase projeleri hazırlanmıştır. Tüm trafik deplase proje alternatifleri trafik mikro-simülasyon yazılımları kullanılarak modellenmiş projelerin uygulandığında oluşacak yeni trafik durumları analiz edilmiştir.

Projeler hazırlanırken Eurocode’un ilgili tüm şartnameleri, ICE (Institute of Civil Engineers’ın) Specifications for Piling and Embedded Retaining Wall Şartnamesi, Manual Of Contract Documents For Highway Works, Volume 1-2 , AASHTO, AASHTO-LRFD, ACI Standartlarının ilgili kısımlarından faydalanılmıştır. Malta Karayolu Teknik Şartnamesi, U.K. Design Manual for Roads and Bridges, U.K Traffic Signs Manual kullanılmıştır. İşin Avrupa bölgesinde olmasından ötürü bütün tasarımlarda Eurocode’a bağlı kalınmış, Eurocode’un yetersiz kaldığı alanlarda Amerikan şartnameleri de kullanılmıştır. Amerikan ve Avrupa şartnamelerinin birlikte kullanılmış olması ve farklı türdeki yapıların birlikte çalıştırılması bu işi türünün nadide örneklerinden biri yapmaktadır.

Betonarme öngerilmeli kirişli köprüler ile çelik kompozit köprüler hem ayrı ayrı hem birlikte SAP2000 ve MIDAS CIVIL gibi sonlu elemanlar programları ile birlikte modellenerek, yapıların birlikte ve ayrı ayrı davranışları analiz edilmiş, hem yer hareketleri altında hem de servis durumu altında analizleri gerçekleştirilmiştir. Çelik kompozit ve öngerilmeli kirişli kompozit köprülerin mesnetlenme koşulları ve sehim karakteristikleri farklı olduğu için köprüler üzerinde özel mesnetler (hem pot hem elastomerik) ve özel mekanik derzler tasarlanmıştır.

 • Şehir
 • Ülke Malta
 • İş Veren

  Ayhanlar Yol Asfaltlama A.Ş. Malta 

 • Çalışma Takvimi 2018-2019
 • Çalışma Kapsamı
  • 7 Adet Köprü Tasarımı (öngermeli  kiriş ve çelik kiriş)
  • Temel ve İksa Sistemleri Tasarımı
  • Güzergah Tasarımı
  • 3 Adet Yaya Köprüsü Tasarımı
  • 2 Adet Rezervuar Tasarımı
  • 2200 metre Menfez Tasarımı
  • İstinat ve Yaklaşım Duvarları Tasarımı
  • Altyapı Tasarımları
  • Drenaj, Aydınlatma, Otokorkuluk ve Trafik İşaretleme Tasarımları
  • Trafik Deplase Projeleri
  • Trafik Mikro-Simülasyon Analizleri
  • 3D Modelleme