NE ARAMIŞTINIZ?

Raylı ulaşım sistemleri dünya genelinde ulaşım sorununun çözülmesinde en önemli planlama aracıdır. Ulaşım yönünden daha yaşanabilir kentler yaratabilmek için deneyimli ekibimizle birlikte, maliyeti en aza indiren, buna karşılık sosyal yararı en fazla olan, yenilikçi ve teknolojik, çağın gereksinimlerine uygun mühendislik çözümleri üretmekteyiz.

Başlıca uzmanlık alanlarımız;

  • Fizibilite Etütleri (Ekonomik, Mali, Teknik)
  • Güzergâh Etütleri
  • Metro Projeleri
  • Hafif Raylı Sistem Projeleri
  • Tramvay Projeleri
  • Hızlı Tren Projeleri
  • Raylı Sistem Depo Sahası Projeleri
  • Elektro-Mekanik Projeler
  • İstasyon ve Mimari Projeler
  • Tünel Projeleri