NE ARAMIŞTINIZ?

Diyarbakır Kent İçi Raylı Sistem Hattı Ön ve Kesin Projeleri

Hedef yılı 2025 olan Diyarbakır Ulaşım Ana Planı kapsamında 2 etapta yapılacak raylı sistem koridoru geliştirilmiştir. İlk etapta Dağkapı-Hastane Hattı, ikinci etapta ise Üniversite-500 Evler Hattı hizmete girecektir.

Dağkapı-Hastane Hattının Ön ve Kesin Projeleri hazırlanmıştır. Fizibite Etüdü ile hattın mali ve ekonomik açıdan, önerilen sistemin uygun olup olmadığı incelenmiş ve hassasiyet analizi yapılmıştır. İşletmenin yatırım giderleri, işletme giderleri ve işletme gelirleri hesaplanarak yatırımın karlılığı ve nasıl finansa edileceği değerlendirilmiştir. 

Kent içi raylı sistem hattı için öngörülen güzergah, Dağkapı Meydanından başlayarak, Kayapınar ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne kadar uzanmaktadır. Toplam uzunluğu yaklaşık 14,3 km olan sistemin, 13,5 km’si ana hat ve 0,8 k m’si depo bağlantı hattıdır. Proje güzergahı üzerinde 18 hemzemin istasyon noktası öngörülmüştür. Bu istasyonlar mevcut durumda yoğun olarak kullanılan otobüs durakları ile uyumlu olarak tespit edilmiş ve yeni gelişen fonksiyonlar ile de entegreli olarak belirlenmiştir. Planlanan duraklar, önerilen araç nitelikleri doğrultusunda orta peronlu olarak tasarlanmıştır.

Dağkapı Meydanı’ndan Depo Bağlantı Hattına kadar olan yaklaşık 8,75 km’lik güzergah, konut ve konut altı ticaret kullanımlarının yoğun olduğu, kentin ana arteridir. Güzergahın geri kalan kısmı, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinin yeni gelişen ve yapılaşmakta olan bölgelerinden geçmektedir. Bu güzergah boyunca yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kadar devam edecek olan tramvay hattı şehrin yeni gelişen bölgesi ile kent merkezini birbirine bağlayacaktır.

Dağkapı-Hastane hattının açılış yılı için günlük iki yönde toplam yolcu sayısı 149bin kişi, yıllık iki yönde toplam yolcu sayısı ~~51milyon olacağı hesaplanmıştır. 2040 yılına gelindiğinde bu rakamların günlük iki yönde toplam yolcu sayısı 247bin kişi, yıllık iki yönde toplam yolcu sayısı ~~84milyon olacağı öngörülmüştür.

Depo alanı, Kayapınar ilçesi içinde, anahat Km:8+750’den Depo Bağlantı Hattının sonunda yaklaşık 83.000m2’lik alanda kurulacaktır. Toplam 15 hattan oluşacak depo alanında, maksimum 59 aracın duraklama-parklanma yapabilecektir. Depo alanı düzenlemesi kapsamında, araç depolama alanı, trafo, depo alanı hizmet binası, atölye binası ve su deposu gibi üniteler konumlandırılmıştır.

 • Şehir DİYARBAKIR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

  Ulaşım Daire Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2011-2014
 • Çalışma Kapsamı
  • Ulaşım ve Trafik Etütleri
  • Güzergah Kesin Projeleri
  • İstasyon Kesin Projeleri
  • Depo Sahası Kesin Projeleri
  • Sondaj, Jeolojik-Jeoteknik Etüt
  • Zemin Etüdü
  • Elektrifikasyon Raporları
  • Drenaj Projeleri
  • Keşif-Metraj Raporları
  • Aydınlatma Projeleri
  • Geçici Trafik Sirkülasyon Projeleri
  • Yol, Kavşak Uygulama Projeleri
  • Fizibilite Raporu
  • 3 Boyutlu Perspektifler