NE ARAMIŞTINIZ?

Ulaşım planlaması ile geleceğin ulaşım ağlarını güvenilir, sürdürülebilir, çevre dostu sistemlerle, herkesin kullanabileceği ve erişebileceği şekilde tasarlamaya çalışmaktayız. Hızla gelişen ve nüfusu artan şehirlerin yaşlanan altyapısını ve ulaşım ihtiyaçlarını analiz etmek için yerinde incelemeler yapmaktayız. Mevcut ulaşım verilerini ilgili kurumlardan ve saha çalışmalarında 300 kişiye yaklaşan çalışma kadromuz ile güncelleyerek, bölgenin demografik ve sosyoekonomik yapısını, kullanılan ulaşım modlarını belirlenen hedef yılı doğrultusunda projekte ederek, tüm aktörleri kapsayan, katılımcı planlama ile yeni ulaşım teknolojilerini destekleyen, disiplinler arası çözümler geliştirmekteyiz.

Bu uzmanlık alanımız kapsamında yaptığımız başlıca işler şunlardır;

  • Kentsel Ulaşım Ana (Master) Planları
  • Ulaşım Modellemesi ve Talep Tahmin Çalışmaları
  • Yaya Master Planı
  • Bisiklet Master Planı
  • Otopark Master Planı
  • Kent İçi Toplu Taşıma Master Planı
  • Raylı Sistem Güzergah Fizibilite Etütleri
  • Karayolu Güzergah Fizibilite Etütleri
  • Lojistik Master Planı
  • Kentsel Erişebilirlik Planları