NE ARAMIŞTINIZ?

Konya Bisiklet Ulaşım Ana Planı (BİSUAP) 2030

KONUAP 2030 kapsamında belirlenen “Motorsuz Ulaşımın Teşviki”, “Otomobil Bağımlılığının Azaltılması” ve “Trafik Talep Yönetimi” stratejileri doğrultusunda “Bisikletli Ulaşım”a yönelik bütüncül uygulama eylem planına ihtiyaç duyulmuş, buradan yola çıkarak Konya Bisikletli Ulaşım Ana Planı kapsamında alt ölçekli uygulama eylem planları hazırlanmıştır.

Saha çalışmalarında mevcut bisiklet yollarının özelliklerinin belirlenmesi, bisiklet kullanıcı anketleri, bisiklet koridor sayımları, paylaşımlı bisiklet sistemi anketleri ve potansiyel bisiklet kullanıcısı görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

Çalışma kapsamında getirilen öneriler şu başlıklar altında yer almıştır;

 • Bisiklet Şebekesi Önerisi
 • Bisikletli Turizm Ağı Önerileri
 • Bisikletli Ulaşım Altyapı Tesisleri Gelişme Planı
 • Diğer Ulaşım Sistemleri ile Entegrasyon ve Düzenleme Önerileri
 • Teknolojik Altyapı, İnovatif Yaklaşım ve Entegrasyon Önerileri
 • Seyahat Güvenliği Önerileri
 • Sürdürülebilir Planlamada Kurumsal Yapı ve İşletme Denetim Önerileri
 • Paylaşımlı Bisiklet Sistemi Önerileri
 • Bisiklet Yolu Ön Projeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Şehir KONYA
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Konya Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2018-2019
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut ve Yeni Bilgilerin Toplanması ve Durum Tespiti
  • Uluslararası Uygulama Örnekleri ve Kıyaslama (Benchmarking) Çalışmaları
  • Bisiklet Uygulama Stratejilerinin Geliştirilmesi
  • Bisikletli Ulaşım Ana Planı (BİSUAP) Önerilerinin Geliştirilmesi
  • Bisiklet ve Yaya Erişimine İlişkin Teşvik ve İzleme Değerlendirme Politikalarının Geliştirilmesi
  • Tasarım ve Uygulama Standartlarının Oluşturulması