NE ARAMIŞTINIZ?

Erzurum Kent İçi Ulaşım Ana Planı 2030

Erzurum Ulaşım Ana Planı (EUAP) çalışmasında, bütün ulaşım türlerinin dengeli, bütünleşik ve çok türlü olduğu; mevcut teknoloji imkanları kullanılarak sürdürülen, optimize edilmiş mevcut ve gelecekteki kullanıcılar için güvenli ve etkin, arazi kullanımı ve akıllı büyüme planlama yöntemlerine dayanan sürdürülebilir ulaşım hedeflenmiştir.

Hazırlık çalışmaları, tüm aşamalar için gerekli saha ve bilgi toplama çalışmalarını kapsamaktadır. EUAP Yeni Bilgiler çalışmaları sonucunda yolculuk değerleri, projeksiyonlar gibi bilgiler elde edilmiş ve bu bilgiler ışığında modelleme çalışmaları yapılmıştır. Aşağıda Erzurum’da gerçekleştirilen saha çalışmalarına ait bilgiler yer almaktadır.

Erzurum Ulaşım Ana Planı oluşturulurken;

 •    Ulaşım talebinin yönlendirilmesi
 •    Sürdürülebilir kentsel plan olması
 •    Mevcut sistemlerle bütünleşmesi
 •    Fiziksel ve ekonomik olarak uygulanabilir olması
 •    Yolculuk çekim ve üretim noktalarına ulaşabilmesi
 •    Merkeze erişim sağlaması
 •    İmar planlarıyla öngörülen kentsel gelişmeye uygun olması
 •  

Mevcut ulaşım altyapısından yararlanarak hedef yılı için benimsenecek ilkeler belirlenmiştir. Bu bağlamda Erzurum için önerilen toplu taşıma öncelikli ulaşım planının ana omurga hatları şöyle olmuştur;

 • Şehir ERZURUM
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2012-2013
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Bilgileri Toplanması ve Değerlendirilmesi
  • Yeni Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
  • Ulaşım Modelinin  Oluşturulması
  • Yetersizlik Analizi
  • Alternatif Toplu Taşım Yol Ağı-Tür Planı Alternatiflerinin Seçilmesi
  • Ulaşım Ana Planın Geliştirilmesi
  • Hat Yapılanmasının Oluşturulması
  • Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projeleri
  • Raylı Sistem Ön Projelerinin Hazırlanması
  • Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması