NE ARAMIŞTINIZ?

Gaziantep Ulaşım Ana Planı 2030

Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP) çalışması kapsamında, üst ve alt ölçekli stratejik kararlar ve planlar doğrultusunda, planın hedef yılında ortaya çıkması beklenen yolculuk talepleri değerlendirilmiş, gerçekleştirilmesi gereken ulaşım yatırımları ve öncelikler belirlenmiş, ulaşım ve trafik sistemi için temel planlama kararları oluşturulmuştur.

Çalışma, kent merkezi ile merkez dışındaki bölgelerin ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmıştır. Kent merkezinde (Şehitkâmil, Şahinbey, Oğuzeli) kentin bugünkü durumu tespit edilerek “Talep Tahmin Modeli” geliştirilmiştir. Ayrıca çevre yerleşimlerle olan ilişkileri de yorumlanarak modele girdi oluşturulmuştur. Gaziantep için oluşturulan ulaşım modelleri, çalışma kapsamında yapılan hanehalkı anketlerinden ve trafik sayımlarından elde edilen bilgiler kullanılarak kalibre edilmiştir.

Ulaşım Ana Planı kapsamında toplu taşıma sistemi, karayolu altyapısı ve trafik sistemi, otopark sistemi, yayalaştırma bölgeleri, yaya ve bisiklet ulaşımı, Park Et & Devam Et önerileri, kent içi yük taşıma sistemi, şehirlerarası ve çevre yerleşimlere ulaşım ile kurumsal ve yasal yapılanma konularında genel politikalar ve stratejiler belirlenmiş; bu politika ve stratejiler doğrultusunda çözüm önerileri oluşturulmuştur.

Gaziantep Ulaşım Ana Planı kapsamında önerilen tüm düzenlemeler, kısa, orta ve uzun vadeli dönemler olmak üzere etaplara ayrılarak uygulama programları belirlenmiştir.

 • Şehir GAZİANTEP
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2015-2016
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Durum Tespiti
  • Yeni Bilgilerin Toplanması
  • Mevcut Sorunların ve Yetersizliklerin Tespiti
  • Model Girdilerinin Oluşturulması
  • Hedef Yılı Sosyoekonomik  Projeksiyonları ve Yolculuk Tahminleri
  • Alternatif Senaryolar
  • Ulaşım Ana Planı
  • Raylı Sistem Planlaması
  • Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Planlaması
  • Transfer Merkezi Düzenlemeleri
  • Ara Toplu Taşıma Planlaması
  • Şehirlerarası ve Çevre Yerleşim Terminal Alanları Planlaması
  • Yaya Ulaşımı Planlaması
  • Engelli Ulaşımı Planlaması
  • Bisikletli Ulaşım Planlaması
  • Karayolu Düzenlemeleri
  • Otopark Düzenlemeleri
  • Kent İçi Yük Taşımacılığı Düzenlemeleri
  • Kurumsal Yapılanma Önerileri