NE ARAMIŞTINIZ?

Erzurum Trafik ve Akıllı Şehir Master Planı

Erzurum Trafik ve Akıllı Şehir Master Planı (EAUAP) çalışması ile Erzurum kent merkezini oluşturan ilçelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçların ve sorunların belirlenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  EAUAP önerileri 3 ana iş kalemi altında hazırlanmıştır;

Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Sistemi Rehabilitasyon Çalışmaları kapsamında kent merkezinde çalışan toplu taşıma sistemleri etüt edilerek düzenleme önerileri geliştirilmiş, elektronik bilete sahip olmayan toplu taşıma hatları incelenmiş, tüm toplu taşımanın entegrasyonuna yönelik eylem planları, kent geneli ücret ve filo yapılandırma politikaları ve kurumsal dönüşüm stratejileri oluşturularak kentte toplu taşıma odaklı bir ulaşım sistemi geliştirilmiştir.

Akıllı Şehir Master Planı Çalışması kapsamında akıllı ulaşım sistemleri (AUS) stratejilerinin ve vizyonunun belirlenmesi, kent genelinde dinamik kavşak kontrol sistemlerinin planlanması (DKKS) ve seçilen kavşakların projelendirilmesi ile Elektronik Denetim Sistemleri (EDS) planlaması yapılmıştır.

Trafik Acil Eylem Planı Çalışması Ulaştırma ve Trafik Mühendisliği işlerinin altında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

 • Şehir ERZURUM
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Erzurum Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Daire Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2019-2020
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
  • Toplu Taşıma İndi-Bindi Sayımları
  • Kent İçi Lastik  Tekerlekli Toplu Taşıma Sistemi Mevcut Durum Analizi
  • Kent İçi Toplu Taşıma Rehabilitasyon Planı
  • Akıllı Şehir Master Planı ve Ulaşım Vizyonlarının Oluşturulması
  • Dinamik Kavşak Kontrol Sistemleri Master Planı ve Kavşak Projeleri
  • Elektronik Denetim Sistemleri Master Planı