NE ARAMIŞTINIZ?

İzmir Ulaşım Ana Planı 2030

UPİ 2030 çalışmasının çalışma alanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 30 ilçe ve 1.293 mahalleyi kapsamaktadır. Çalışma alan sınırı içerisinde ön araştırma ile kentteki hareketlilik ve sorunlar tespit edilmiştir. Mevcut bilgilerin toplanmasının akabinde veri tabanının güncelleştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için 2015-2016 yıllarında saha çalışmaları gerçekleştirilmiş 2017 yılı sonu itibarıyla da çalışma tamamlanmıştır.

İzmir için oluşturulan ulaşım modelleri, çalışma kapsamında yapılan hanehalkı ulaşım araştırmasından ve trafik sayımlarından elde edilen veriler kullanılarak kalibre edilmiştir.  UPİ 2030 hedef yılında oluşturulacak yolculuk talep tahminlerinin belirlenmesinde modele girdi olması için çalışma kapsamında trafik analiz zonlarına ait nüfus, istihdam, iş gücü, öğrenci sayısı, gelir durumu ve otomobil sahipliğine yönelik gelecek tahminleri yapılmıştır.

Projeksiyon çalışmasıyla elde edilen sosyoekonomik verilerin modelde kullanılması ile 2030 yılı için günlük yolculuk sayısı, hareketlilik oranları bulunmuştur. Hedef yılına kadar hiçbir yeni ulaşım yatırımının yapılmadığı, kentin sadece imar planları doğrultusunda geliştiği varsayıldığında oluşacak eğilim senaryosu tespit edilmiştir.

Hızlı nüfus ve otomobil sahipliği artışı ve buna paralel yolculuk sayısındaki artış kent ulaşımı üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Bu olumsuzlukları en aza indirmek üzere kent ulaşımı ile ilgili stratejik kararlar alınmış ve bu stratejilere uygun ulaşım ana planı geliştirilmiştir.

 • Otomobile Bağımlılığın Azaltılması
 • Hızlı ve Yüksek Kapasiteli Toplu Taşıma Şebekesinin Geliştirilmesi
 • Ulaşım Planı ve Arazi Kullanım Kararları Entegrasyonu
 • Bütüncül Planlanma ve Yönetim
 • Ekonomik Verimlilik
 • Motorsuz Ulaşımın Teşviki
 • Erişim İhtiyacının Karşılanması
 • Çevre Dostu Ulaşım Sistemlerinin Tercih Edilmesi
 • Ulaşımda Dezavantajlı Grupların Gözetilmesi
 • Katılımcı Süreç
 • Toplum Sağlığı ve Seyahat Güvenliğinin Sağlanması
 • Eşgüdüm ve İşbirliği
 •  

UPİ 2030 kapsamında toplu taşıma sistemi, transfer merkezleri, yaya ve bisiklet ulaşımı, otopark politikaları, karayolu altyapısı ve trafik sistemi, kent içi yük taşıma sistemi, şehirlerarası ve çevre yerleşimlere ulaşım ile kurumsal ve yasal yapılanma konu başlıkları çerçevesinde çözüm önerileri oluşturulmuştur.

 • Şehir İZMİR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2015-2017
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Durum Tespiti
  • Yeni Bilgilerin Toplanması
  • Mevcut Sorunların ve Yetersizliklerin Tespiti
  • Model Girdilerinin Oluşturulması
  • Hedef Yılı Sosyoekonomik  Projeksiyonları ve Yolculuk Tahminleri
  • Alternatif Senaryolar
  • Ulaşım Ana Planı
  • Raylı Sistem Planlaması
  • Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Planlaması
  • Deniz Ulaşımı Planlaması
  • Transfer Merkezi Düzenlemeleri
  • Ara Toplu Taşıma Planlaması
  • Şehirlerarası ve Çevre Yerleşim Terminal Alanları Planlaması
  • Yaya Ulaşımı Planlaması
  • Engelli Ulaşımı Planlaması
  • Bisikletli Ulaşım Planlaması
  • Karayolu Düzenlemeleri
  • Otopark Düzenlemeleri
  • Kent İçi Yük Taşımacılığı Düzenlemeleri
  • Kurumsal Yapılanma Önerileri