NE ARAMIŞTINIZ?

Diyarbakır Ulaşım Ana Planı Güncellenmesi 2040

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2025 yılı hedefli Diyarbakır Kent İçi Ulaşım Ana Planı 2012 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından onaylanmıştır. 2012 yılında hazırlanan Diyarbakır Ulaşım Ana Planı’nın (DUAP), gerek çalışmanın doğası gerekse yasal mevzuat kaynaklı olarak hedef yılı 2040 alınarak güncellenmesine karar verilmiştir.

2040 hedef yılına ilişkin yolculuk tahminlerinin belirlenmesi için dört aşamalı ulaşım talep tahmin modeline girdi olacak nüfus, istihdam, işgücü, öğrenci sayısı, gelir, otomobil sahipliği değerlerinin hedef ve ara yıl tahminleri yapılmıştır.

Ulaşım talep tahmin modeli sonuçlarına göre 2040 hedef yılı için beklenen yolculukların ulaşım türlerine dağılımı, benimsenen planlama hedefleri ve stratejileri doğrultusunda şekillenmektedir.

Diyarbakır Ulaşım Ana Planı, sürdürülebilir kentsel ulaşım planlaması ilkelerine uygun olarak toplu taşıma odaklı gelişimi destekleyen, çevre dostu, motorsuz ulaşım türlerini teşvik eden, ulaşımın etkin ve verimli yönetimini sağlayarak ekonomiye katkı sağlayan, toplum sağlığını ve refahını gözeten, herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemini bütüncül olarak ele alan bir anlayışla yeniden  kurgulanmıştır. Kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi gereken yatırımlar ve bu yatırımların öncelikleri aşağıdaki konu başlıklarına göre belirlenmiştir:

 • Şehir DİYARBAKIR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Daire Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2020-2020
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Durum Tespiti
  • Yeni Bilgilerin Toplanması
  • Hedef Yılı Projeksiyonları ve Gelecekteki Sorunların Tespiti
  • Trafik Modelinin Oluşturulması
  • Alternatif Senaryoların Oluşturulması
  • Diyarbakır Ulaşım Ana Planı’nın Hazırlanması