NE ARAMIŞTINIZ?

Konya Kampüs HRS Ve Ring HRS Hatlarının Ön Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması

Bu çalışma 2030 Konya Büyükşehir Alanı Ulaşım Ana Planı Revizyonu kapsamında belirlenen yolcu talepleri doğrultusunda öncelikli raylı sistem hatları arasında yer alan Ring HRS Hattı ve Kampüs HRS Hattı’nın ulaşım etüdü ve ön fizibilite çalışmasının sonuçlarını kapsamaktadır. AYGM onayına sunulan 2030 hedefli Konya Ulaşım Ana planında yer alan Kampüs HRS Hattı (Üniversite-Alaaddin-Meram) ve Ring HRS Hattı’nın (Tıp Fakültesi-Gar-Fetih-Meram) ulaşım ve mali-ekonomik fizibilite etüt raporları ayrı olarak hazırlanmıştır.

Fizibilite etüt çalışmalarında öncelikle hafif raylı sistem projelerinin güzergâhına ilişkin teknik özellikler belirtilmiştir. Sonrasında yolculuk taleplerinin öngörülmesine yönelik yapılan model sonuçlarının aktarıldığı “Ulaşım Etüdü” çalışması hazırlanmıştır. “Ulaşım Etüdü” çalışmasının projeksiyon yılı, “Konya Ulaşım Ana Planı” projeksiyon yılı olan 2030 yılı olarak kabul edilmektedir. Ancak yatırımın ekonomik ve finan­sal durumunun değerlendirilebilmesi için sonuçlar 2050 yılı hedefi doğrultusunda hazırlanmıştır. Hatların yapılması durumunda ortaya çıkacak fayda ve maliyetlerin ulusal ekonomi açısından değerlendirilerek yıllık ekonomik analizinin yapıldığı “Mali ve Ekonomik Analizi” ve projenin karlılığı üzerindeki etkisinin araştırıldığı “Hassasiyet Analizi” çalışmaları Raylı sistem fizibilite etüdü kapsamında hazırlanmıştır.

 • Şehir KONYA
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Konya Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2015-2015
 • Çalışma Kapsamı
  • Öncelikli Raylı Sistem Hattı Ön Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması