NE ARAMIŞTINIZ?

Gaziantep Kent Merkezi Raylı Sistem Uygulama Projeleri

“Gaziantep Kent Merkezi Ulaşım – Trafik Etüdü, Yol – Kavşak ve Raylı Sistem Uygulama Projeleri” işi kapsamında; belirlenen çalışma alanı içerisinde mevcut ulaşım ve trafik etütleri yapılmış, raylı sistem güzergahı belirlenerek uygulama projeleri hazırlanmış ve raylı sistem projesi göz önünde bulundurularak trafik düzenleme projeleri üretilmiştir.

Hafif  Raylı Sistem Güzergah ve Depo Uygulama Projeleri (Güzergah, Depo ve Bağlantı hattı dahil) çalışmalarında;

 •     13.5 km Hafif Raylı Sistem Güzergah-Demiryolu Uygulama Projesi
 •     Güzergaha ait Harita, Jeolojik Etütlerin Hazırlatılması ve Kontrolü
 •     Güzergaha ait Betonarme, Altyapı ve Drenaj Uygulama Projeleri
 •     3.000 m2 Menfez, İstinat Duvarı ve Sanat Yapıları Uygulama Projeleri
 •     45.000m2 Depo Sahası Haritası, Jeolojik Etütleri ve Uygulama Projeleri
 •     10.140m2 Atölye Binası ve Yardımcı Tesislere ait Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Katener Uygulama Projeleri
 •     Keşif-Metraj-Şartname ve İhale Dosyaları
 •  
 • Şehir GAZİANTEP
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

  Fen İşleri Daire Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2009-2009
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Duruma İlişkin Bilgilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi
  • Raylı Sistem Uygulama Projeleri
  • Kent Merkezi Ulaşım-Trafik Etüdü, Projeleri ve Simülasyonu
  • Depo Sahası Uygulama Projelerinin Hazırlanması