NE ARAMIŞTINIZ?

Kocaeli D-100 Aşıroğlu Köprülü Kavşağı Uygulama Projesi

Aşıroğlu Caddesi, Darıca ilçesinin D-100’e ulaşımını sağlayan iki önemli akstan birisidir. İnşaatı devam etmekte olan Marmaray projesinin üzerinden köprü ile geçerek D-100 yan yollarına erişim sağlanacaktır. Gelecekte Marmaray’ın açılmasıyla birlikte bu bölgede yapılacak olan Osmangazi istasyonu önemli çekim alanlarından biri haline gelecek ve mevcut trafik yükünü arttıracaktır.

Proje alanı, Çayırova Kavşağını İzmit yönüne doğru geçtikten sonra Km:38+200’de başlamakta ve Aşıroğlu Caddesi ve Ankara Caddesi kesişimi altgeçit ile geçildikten sonra Km:40+700’de sona ermektedir. Söz konusu kavşak düzenlemesinden ötürü üç şeritli bölünmüş yol olarak hizmet veren D-100 karayolu, Km:38+240~~Km:38+850 ve Km:39+660~~Km:39+820 arasında şerit dengesi ve örülme mesafeleri de göz önüne alınarak dört şeride çıkarılmıştır. Bu şerit eklemelerinden dolayı yan yol platformu da değişmiş ve ötelenmiştir. Mevcut durumda iki şeritli ve çift yönlü olarak çalışan yan yollar yapılan kavşak düzenlemesi ile tek yön olarak hizmet verecek şekilde planlanmıştır.

Aşıroğulu Kavşağı, ~~32m açıklıklı kazıklı altgeçit, 130m kapalı kesit olarak tasarlanmış ve 1050m kazıklı iksa ile konvansiyonel istinat duvarı yapılmıştır. Planlanan kavşak ile Çayırova ve Darıca ilçeleri arasında ulaşım sağlanmış, ayrıca yan yolların tek yöne çevrilmesi ile trafik güvenliği arttırılmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapımı 2014 yılında tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

 • Şehir KOCAELİ
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

  Fen İşleri Daire Başkanlığı

  Etüt Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü

 • Çalışma Takvimi 2012-2013
 • Çalışma Kapsamı
  • Yol, Köprülü Kavşak Projeleri
  • Sondaj, Jeolojik-Jeoteknik Etüt
  • Drenaj Projeleri
  • Trafik Uygulama Projeleri
  • Aydınlatma Projeleri
  • 3 Boyutlu Perspektifler