NE ARAMIŞTINIZ?

Diyarbakır Trafik Acil Eylem Planı ve Karayolu Projeleri

Hedef yılı 2040 olan Diyarbakır Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı Güncellenmesi işi kapsamında yapılan Trafik Acil Eylem Planı çalışmasında ulaşım sisteminin mevcut yapı ve özellikleri konusunda toplanan bilgiler değerlendirilmiş, mevcut ulaşım sistemindeki aksaklık ve darboğazların tespit edilerek, trafik sakinleştirmeye yönelik önlemlerin  alınması için kısa dönemde uygulanabilecek ulaşım ve trafik planlaması, ulaşım talep yönetimi ve trafik mühendisliği çözümleri geliştirilmiştir. Çalışmada öncelikle trafik sayımları ve analizleri yapılmıştır.

Trafik sayımı yapılan her bir kavşak için;  zirve saat modeli mevcut durum ve öneri projeleri, araç başına ortalama gecikme süreleri ve kavşak kontrol tipine göre hizmet seviyeleri karşılaştırılmıştır. 

Mevcutta kent içi ulaşımda kullanılan Elazığ Bulvarı üzerindeki yaklaşık 10 km’lik koridor belirlenmiştir. Koridor çalışması için öneriler geliştirilmiş ve projelendirilmiştir.

 • Şehir DİYARBAKIR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Daire Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2020-2021
 • Çalışma Kapsamı
  • Kavşak Trafik Sayımlarının Yapılması
  • Kent Merkezi Hemzemin Kavşak Ön Projelerinin Hazırlanması
  • Kent Merkezi Köprülü Kavşak Ön Projelerinin Hazırlanması
  • Kent Merkezi Hemzemin Kavşak Ön Projelerinin Trafik Mikro-Simülasyonu ile Test Edilmesi
  • 3 Boyutlu Perspektifler