NE ARAMIŞTINIZ?

İzmir Otogarı Ulaşım Etüdü

İzmir Otogarı Ulaşım Etüdü işi kapsamında; İzmir Otogar’ının mevcut ulaşım altyapısının tespiti, otogar giriş çıkışlarının değerlendirilmesi ve talep tahminine yönelik gerekli trafik etüt ve çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır. Hedef yılı tahminleri 2017 yılında tamamlanan «İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ) 2030»  dikkate alınmıştır.

İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinin ulaşım trafik talep tahmini kapsamında, mevcut durumu ortaya koymak üzere otogar giriş çıkışlarında araç ve doluluk sayımları yapılmıştır. Bu doğrultuda otogar alanında günlük iki yön toplam 13.739 araç haraketliliği ile 83.711 yolcu hareketliliği gözlemlenmiştir.

Yapılan çalışmalarla yolculuk talebinin hesaplanması ve alana yönelik ihtiyaçlar belirlenmiştir. Böylece şehirler arası otobüs yolculukları, şehir içi yolculuklar, transfer yolculukları, toplu taşıma yolcu sayısı, otomobil yolcu sayısı, servis yolcu sayısı, otogar alanına ilişkin peron ihtiyacı, otogar alanına ilişkin otopark ihtiyacı konularında talep tahmin hesapları yapılmıştır.

 • Şehir İZMİR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2019-2019
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut durum tespitinin yapılması
  • Otogara ilişkin üst ölçekli plan kararlarının değerlendirilmesi
  • Talep tahmin hesaplarının yapılması
  • Otogar alanı için önerilerin sunulması/raporlanması