NE ARAMIŞTINIZ?

Konya Bisiklet Ulaşım Ana Planı Bisiklet Yolu Koridorları Ön Projeleri

Hedef yılı 2030 olan Konya Bisikletli Ulaşım Ana Planı İşi kapsamında yapılan Bisiklet Yolu Koridorlarının Ön Projeleri oluşturulmasının temel amacı karayolları üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak sürdürülebilir ulaşımı destekleyici bir biçimde yaya, bisiklet, toplu taşıma ve özel araçlar olmak üzere tüm yol kullanıcıları arasında adaletli ve güvenli bir karayolu altyapısı oluşturmaktır.

Konya gibi bisiklet yolu uzunluğu Türkiye ortalaması üzerinde olan ve dünya kentleri arasında yerini alan bir şehir için elzem olan bu proje kapsamında gerekli planlama yaklaşımlarının yanı sıra öncelikli güzergahların belirlenmesi ve projelendirmesi çalışmaları yer almıştır.

Konya ilinin fiziki yapısı, imar planları ve yol profilleri incelendiğinde planlama yaklaşımı çerçevesinde yeni bisiklet şebekesi oluşturulmuştur. Bu kapsamda kent dokusuna uygun olarak belirlenen bisiklet yolu türleri şunlardır:

 • Bisiklet Yolu
 • Bisiklet Bulvarı
 • Bisiklet Şeridi
 • Paylaşımlı Bisiklet Yolu 
 •      Araç Paylaşımlı Bisiklet Yolu
 •      Yaya Paylaşımlı Bisiklet Yolu
 •      Otobüs Yolu Paylaşımlı Bisiklet Yolu
 • Bisiklet Köprüsü

Proje güzergâhları yerinde kontrol edilerek uygulamaya yönelik bilgiler toplanmıştır. Bisikletli Ulaşım Ana Planı çalışması kapsamında acil olarak uygulanabilecek yaklaşık 70 km bisiklet yolu ve 8,85 km bisiklet bulvarı olmak üzere toplam 78,85 km’lik bisiklet yolu projelendirilmiştir.

 • Şehir KONYA
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Konya Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2019-2019
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut ve Yeni Bilgilerin Toplanması ve Durum Tespiti
  • Bisiklet Ulaşım Ağı (70 km'lik Koridor) Ön Projeleri
  • Tasarım ve Uygulama Standartlarının Geliştirilmesi Çalışmaları