NE ARAMIŞTINIZ?

İzmir Kısa Dönem Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projeleri

İzmir Kısa Dönem Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projeleri çalışması hedef yılı 2030 olan İzmir Büyükşehir Alanı Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı (UPİ) Revizyonu Yapılması iş kapsamında yürütülmüştür.

Mevcutta sorunlu kavşakların tespiti için 111 kavşakta trafik sayım ve drone çekimleri gerçekleştirilmiştir. Aşağıda kavşak sayım noktaları gösterilmiştir.

Yapılan çalışmada; mevcuttaki sorunların çözümüne ve trafik sakinleştirmeye yönelik olarak sürdürülebilir hareketlilik kapsamında geliştirilen kavram projeler hazırlanmıştır. Bu projeler trafik mühendisliği yazılımları ile test edilerek mevcut durumla karşılaştırmalı olarak performans tabloları oluşturulmuştur. 600’ün üzerinde trafik simülasyon modeli kurulmuştur. Ayrıca sinyalize kavşaklarda öneri sinyal planları hazırlanmıştır.

Kent merkezindeki trafik etütleri yapılırken sadece noktasal olarak kavşak noktaları incelenmemiş; koridorlar, bunların çevrelerindeki dolaşım planları ve bu alanların bağlandığı daha üst nitelikteki karayolu bağlantıları bir sistem içerisinde değerlendirilmiştir.

Yapılan etüt ve proje çalışmaları sonucunda elde edilecek olan proje çıktıları 4 ana başlık altında toplanmıştır.

 • Trafik dolaşım planları: Trafik akışını iyileştirmek için tek yön uygulamaları, sola dönüş yasakları, sokak-cadde yayalaştırmaları gibi kararlar ile trafik dolaşım planları oluşturmak.
 • Karayolu koridoru kavram projeleri: Koridorlarda kapasite, parklanma, toplu taşıma, yaya hareketi vb. gibi değişkenlere göre seçilecek olan tip kesite uygun kavram projeleri üretilmiştir.
 • Hemzemin kavşak kavram proje ve etütleri: Oluşturulan dolaşım planları ve koridorları üzerindeki hemzemin kavşak kesişimlerinde dolaşım planı ve koridor konsepti ile uyumlu kavşak tipleri belirlenmiş ve projeleri üretilmiştir.
 • Katlı kavşak kavram proje ve etütleri: Kavram projelerinin oluşturulduğu koridorlar üzerinde transit trafik niteliği yüksek olan ve kent dokusuna zarar vermeyecek alanlarda hemzemin kavşak çözümlerinin yeterli olmadığı durumlarda katlı kavşak çözüm önerileri üretilmiştir.

 

 • Şehir İZMİR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2015-2017
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Sorunların Tespiti ve Değerlendirilmesi
  • Öneri Kavşak Düzenleme Projeleri
  • Öneri Sinyalizasyon Projeleri
  • Öneri Dolaşım Planları
  • 3 Boyutlu Perspektifler ve Tip Kesitler