NE ARAMIŞTINIZ?

İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantıları Etüt ve Projeleri

Bu çalışma, yapımı planlanan “İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantılarını (Otoyol ve Raylı Sistem dâhil)” kullanacak taşıt ve yolcu yükünü tahmin etmek, hazırlanacak fizibilite etüdüne girdi olacak gruplar itibariyle araç ve yolcu sayılarının yıllık gelişimini belirlemek, mühendislik tasarım standartlarının (şerit sayısı, raylı sistem türü vb.) belirlenmesinde kullanılacak ulaşım talep tahmini çalışması için yapılmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ÇDP planları, ulaşım ana plan rapor ve ilgili bilgileri, toplu taşıma verileri gibi projede kullanılacak veriler toplanmıştır. Saha çalışmasıyla sürücü ve yolcu anketleri, hız etütleri, araç sayımları ve doluluk etütleri ile modele altlık oluşturacak veriler elde edilmiştir.

Toplanan veriler ile kurulan ulaşım modelinin kalibrasyon çalışması sonrasında körfez geçişi için hazırlanan 5 alternatif güzergah ve eğilim alternatifi (körfez geçişinin yapılmaması durumu); 2013 (mevcut yıl), 2023, 2033, 2043 ve 2070 yılları olmak üzere 5 farklı yıl için; 3 farklı ücretlendirme senaryosu oluşturulmuştur. Toplamda 6*5*3=90 atama dosyası üzerinde yapılan analizler neticesinde 1 numaralı geçiş güzergahı en uygun alternatif olarak seçilmiştir.

Alternatif-1 kuzeyde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile güneyde Narlıdere bölgesindeki 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yakınlarında İzmir–Çeşme Otoyolu’na bağlanmaktadır. Güzergâhın Narlıdere tarafına yakın kısmında 1,79 km uzunluğunda batırma tünel bulunmaktadır. Projedeki köprü uzunluğu ise 4,25 km olarak belirlenmiştir. Alternatif-1 ayrıca güneyde bir trompet kavşak vasıtasıyla kuzeyden gelenlerin İnciraltı bölgesine erişimini sağlamaktadır.

Bu çalışmada ayrıca önemli bağlantı yolları, kavşaklar, aktarma merkezleri gibi ulaşımın kilit noktaları üzerinde bütüncül ve entegre sistemler için projeler üretilmiştir. Seçilen 1 numaralı alternatif için hazırlanan fizibilite kapsamında ise 2070 yılı hariç diğer yıllar için 4 farklı ücretlendirme senaryosu çalışılmıştır.

 • Şehir İZMİR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

   Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü

 • Çalışma Takvimi 2012-2013
 • Çalışma Kapsamı
  • Çalışma Alanının Belirlenmesi
  • Sosyo-Ekonomik ve Demografik Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
  • Mevcut ve Gelecekteki Ulaşım Altyapısının Saptanması
  • Mevcut Trafik Verilerinin Toplanması
  • Anket ve Etüt Çalışmaları
  • Modelin Kurulması ve Talep Tahmini
  • Proje Geometrik Standartlarının Belirlenmesi
  • Trafik ve Fizibilite Raporları