NE ARAMIŞTINIZ?

Diyarbakır Tramvay Hattı Ön Proje ve Fizibilite Etüdünün Hazırlanması

2012 yılında tamamlanan ve hedef yılı 2025 olan ana plan (DUAP-2025) çalışmasında öncelikli olarak planlanan Dağkapı-Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi (EAH) Tramvay Hattı güzergâhı, 2040 Diyarbakır Ulaşım Ana Planı Revizyonu kapsamında, yapılan etütler neticesinde kent merkezinde hizmet alanını genişletmek amacıyla revize edilmiştir. Bu kapsamda tramvay hattının ulaşım etüdü yapılarak ön proje ve fizibilite çalışmaları hazırlanmıştır. 2040 Diyarbakır Ulaşım Ana Planında yer alan T1 Dağkapı-Gazi Yaşargil EAH Tramvay Hattı AYGM onayına sunulmuş ve ulaşım ana planının uygun görüşü alınmıştır.

Tüm raylı sistem güzergâhı, betona doğrudan tespitli hat olarak planlanmıştır. Hat, karayolu orta refüjünde, karayolu trafiğine paralel, hemzemin ve taşıt trafiğinden ayrılmış olarak yer almaktadır. Güzergâh boyunca kavşak kesimlerinde sinyalize hemzemin kavşaklar tasarlanmıştır. Hat enkesitlerinde ise 2 tip tasarlanmıştır. Bölünmüş trafik üst yapı tipi ve hemzemin trafik üst yapı tipi olarak belirlenmiştir.

Örnek İstasyon (Diclekent Bulvarı İstasyonu) Tip Enkesiti

Fizibilite etüdü kapsamında hattın mali ve ekonomik açıdan uygun olup olmadığı incelenmiştir. Mali analiz kapsamda projenin finansmanına ilişkin 2 senaryo oluşturulmuş ve finansman model karşılaştırması yapılarak projenin finansal değerlendirmesi yapılmıştır. Yatırımın konusu olan T1 Dağkapı-Gazi Yaşargil EAH Tramvay Hattı'nın yapılması durumunda ortaya çıkacak fayda ve maliyetler ulusal ekonomi açısından değerlendirilerek ekonomik analizi detaylı olarak yapılmıştır. Bunlara ek olarak yatırımın beklenen getirisini etkileyen değişkenler ile bunların değişme miktarlarını saptayabilmek için ise proje yatırımının risk analizi yapılmıştır.

 

 • Şehir DİYARBAKIR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Daire Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2020-2021
 • Çalışma Kapsamı
  • Ana Plan Kapsamında Geliştirilen Raylı Sistem Projelerinin Hazırlanması
  • Raylı Sistem Ön Proje Raporunun Hazırlanması
  • Toplu Taşıma Sistemleri Fizibilite Raporunun Hazırlanması