NE ARAMIŞTINIZ?

İzmir M2 (Buca HRS Hattı) ve M3 (Eski İzmir HRS Hattı) Hatlarının Ön Proje ve Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması

İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ) ve Nazım İmar Planı (NİP) kararları hedef ve stratejileri göz önünde bulundurularak hedef yılında (2030) oluşması beklenen yolculuk değerleri belirlenmiş, özellikle toplu taşıma öncelikli ulaşım için gerekli görülen ulaşım yatırımları ve öncelikleri saptanmış ve temel planlama kararları oluşturulmuştur.

UPİ 2030 Final Senaryosuna göre belirlenen yolculuk talepleri doğrultusunda öngörülen “M2 Buca HRS Hattı” ve “M3 Eski İzmir HRS Hattı” projeleri hazırlanmıştır.

Söz konusu güzergâhların yolculuk taleplerini belirlemek için UPİ kapsamında hazırlanan ulaşım modeli kullanılmıştır. Belirlenen koridorlar için yolculuk talep tahminleri yapılmıştır. Toplu taşıma atamaları öncesinde ana omurga güzergâhları ile uyumlu olarak lastik tekerlekli toplu taşıma hatları yeniden düzenlenmiş ve besleyici hatlar oluşturulmuştur.

UPİ 2030 Final Senaryosuna göre belirlenen yolculuk talepleri doğrultusunda öngörülen öncelikli hatların fizibilite etüdü kapsamında hat yatırımı ve hattın uzatılması işlemlerinin mali ve ekonomik açıdan uygun olup olmadığı incelenerek proje yatırımlarının risk analizi yapılarak raporlanmıştır.

 • Şehir İZMİR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

   

 • Çalışma Takvimi 2015-2017
 • Çalışma Kapsamı
  • Toplu Taşım Yol Ağı-Tür Planı Alternatiflerinin Seçilmesi
  • Seçilen Alternatiflerin Ön Projelerinin Hazırlanması
  • Öncelikli Raylı Sistem Hattı Ön Projelerinin Hazırlanması
  • Öncelikli Raylı Sistem Hattı Ön Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması