NE ARAMIŞTINIZ?

Erzurum Kent İçi Raylı Sistem Hattı Projeleri ile Fizibilite Etütleri İşi

Bu çalışma toplu taşıma öncelikli ulaşımı hedefleyen 2030 Erzurum Ulaşım Ana Planı (EUAP) kapsamında projeksiyon yılına ait yolcu talepleri doğrultusunda öngörülen Kent içi Raylı Sistem Hatlarının ön projelerinin ve fizibilite etütlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün (AYGM) onayına sunulmak üzere hazırlanması işidir.

Ulaşım Ana Planı kapsamında belirlenen yolcu talepleri doğrultusunda raylı sistem hatları olarak fizibiliteye konu olan öncelikli iki güzergah projelendirilmiştir. Tren Garı-Atatürk Üniversitesi Hattı ve Tren Garı-Y.Sultan Selim Cad. Hattlarıdır.

Tren Garından başlayan hat Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinden geçerek Çat Yolu’na paralel Km:10+961.729’da Depo Sahası’nda son bulmaktadır. Depo alanı ana hattın sonunda yaklaşık 65.000m²’lik alanda kurulacaktır. Depo alanı düzenlemesi kapsamında, Araç Depolama Alanı, Trafo, Depo Alanı Hizmet Binası, Atölye Binası ve Su Deposu gibi üniteler konumlandırılmıştır.

Toplamda maksimum 38 araçlık duraklama-parklanma yapılabilen depolama alanda etrafını çevreleyen servis yolu ile de lastik tekerlekli araçların ulaşmasını ve gerekli müdahalelerin kolayca yapılabilmesine olanak verilmektedir.

Hazırlanan ön proje çalışması ile yapılması planlanan Kent içi raylı sistem güzergahı ve tasarım kriterleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda iki hatta ilişkin hizmet koşulları, işletme hedefleri ve teknik tasarım ilkeleri belirlenerek projeler hazırlanmıştır.

Fizibilite etüt çalışmalarında tramvay güzergâhına ilişkin “Teknik Özellikler ” ve yolculuk taleplerinin öngörülmesine yönelik yapılan model sonuçlarının aktarıldığı “Ulaşım Etüdü” çalışması hazırlanmıştır. “Ulaşım Etüdü” çalışmasının projeksiyon yılı, “Erzurum Ulaşım Ana Planı” projeksiyon yılı olan 2030 yılı olarak kabul edilmektedir. Ancak yatırımın ekonomik ve finan­sal durumunun değerlendirilebilmesi için sonuçlar 2050 yılı hedefi doğrultusunda hazırlanmıştır. Hatların yapılması durumunda ortaya çıkacak fayda ve maliyetlerin ulusal ekonomi açısından değerlendirilerek yıllık ekonomik analizinin yapıldığı “Mali ve Ekonomik Analizi” ve projenin karlılığı üzerindeki etkisinin araştırıldığı “Hassasiyet Analizi” çalışmaları raylı sistem fizibilite etüdü kapsamında hazırlanmıştır.

 

 • Şehir ERZURUM
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Erzurum Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2012-2013
 • Çalışma Kapsamı
  • Kent İçi Raylı Sistem Hattı Ön/Kesin Projeleri
  • Fizibilite Etütleri