NE ARAMIŞTINIZ?

Gaziantep Raylı Sistem Hatlarının Ön Proje ve Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması

Hedef yılı 2030 olan Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP) yapılması işi kapsamında, erişilebilirlikte ortaya çıkan darboğazları aşmaya yönelik olarak toplu taşıma sisteminde farklı türlerden oluşan bir dizi alternatif senaryolar oluşturulmuş ve bunların modelde test edilmesinin ardından tüm senaryoların ölçülebilen ve ölçülemeyen yararları ve maliyetleri karşılaştırılarak; en iyi performansı gösteren senaryo «Gaziantep Ulaşım Ana Planı» olarak geliştirilmiştir.

Kentin ihtiyaç ve önceliklerinin belirlenebilmesi için ulaşım ana plan senaryosu beş yıllık dönemler itibarıyla etaplandırılmıştır. Bunun sonucunda öncelikli raylı sistem hatlarına (Gar-Düztepe-Şehir Hastanesi Hattı ve Gar-Gaziantep Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Hattı) yönelik olarak ön proje ve fizibilite çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne (AYGM) sunulmuştur. Hazırladıkları inceleme notlarının değerlendirilmesi kaydı ile projeler AYGM tarafından uygun bulunmuştur.

Fizibilite etüt çalışmalarında, yolculuk taleplerin öngörülmesine yönelik yapılan model sonuçlarının aktarıldığı ulaşım etüdü çalışmasına yer verilmiştir. “Ulaşım Etüdü” çalışmasının projeksiyon yılı, “Gaziantep Ulaşım Ana Planı” projeksiyon yılı olan 2030 yılı olarak kabul edilmektedir. Ancak yatırımın ekonomik ve finan­sal durumunun değerlendirilebilmesi için sonuçlar 2050 yılı hedefi doğrultusunda hazırlanmıştır. Önerilen sistemin «Mali ve Ekonomik» açıdan uygun olup olmadığı incelenerek proje yatırımının «Hassasiyet analizi» yapılmıştır.

 

 • Şehir GAZİANTEP
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2015-2016
 • Çalışma Kapsamı
  • Öneri Alternatiflerin Ön Proje ve Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması