NE ARAMIŞTINIZ?

Mersin Mezitli-Gar Raylı Sistem (HRS) Hattı Projesi

Mersin Ulaşım Ana Planı kapsamındaki yolculuk talepleri doğrultusunda öngörülen Mezitli-Gar HRS Hattı ile kentin batısını, kent merkezine bağlamak amaçlanmıştır. Kentte toplu taşımanın öncelikli olabilmesi için ulaşım alt yapısı, raylı sistem hat planlamasının ilk adımı olarak öngörülmüştür. Çalışma kapsamında Mezitli-Gar HRS hattı için aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır;

 •     Ulaşım Ana Planı Mezitli-Gar Hattı Yolcu Talep Tahminleri ve Sistem Prensiplerinin belirlenmesi
 •     Mezitli-Gar Raylı Sistem Alternatiflerinin Jeolojik Açıdan Değerlendirilmesi (Geoteknik Analizler)
 •    Mezitli-Gar Hattı Alternatif Mühendislik ve Mimari Çalışmaları: Üç farklı mühendislik alternatifli güzergah çalışması ve İstasyon inşaat tipleri ile mimarileri hakkında değerlendirmeler
 •     Alternatif Güzergah Tipleri Üzerinde Trafik Düzenleme Çalışmaları
 •     Alternatif Güzergahlar Arası  Karşılaştırmalı Mali-Ekonomik ve Sosyal Değerlendirme

Çalışma kapsamında güzergah boyunca farklı alternatif güzergah çalışmaları yapılmış, böylelikle yeraltı, karma (hemzemin+ viyadük+ yeraltı) ve monoray olmak üzere 3 alternatif güzergah için ön proje çalışması yapılarak her biri için raylı sistem fizibilite çalışmaları da hazırlanmıştır. 

Yapılan güzergah alternatifi çalışmaları değerlendirmeleri sonucunda AYGM tarafından Gar-Mezitli arasındaki yaklaşık 16 km’lik hatta Monoray alternatifi uygulanabilir bulunmamış Hafif Raylı Sistem’in ise yapılabilirliği yolculuk değerleri açısından uygun bulunarak kesin projelerinin hazırlatılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

 • Şehir MERSİN
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Mersin Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2015-2016
 • Çalışma Kapsamı
  • Yolcu Talep Tahminleri ve Sistem Prensiplerinin Belirlenmesi
  • Güzergah Jeolojik Analizleri
  • Alternatif Mühendislik ve Mimari Çalışmalar
  • Güzergah Trafik Düzenleme Çalışmaları