NE ARAMIŞTINIZ?

Erzurum Trafik ve Akıllı Şehir Ana Planı

Erzurum İli’nde merkez 3 ilçeyi kapsayan çalışma alanı için Erzurum Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından 2013 yılında 2030 yılı hedefli Erzurum Ulaşım Ana Planı (EUAP) hazırlanmıştır. Süreç içerisinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum kent merkezinde ortaya çıkan acil ihtiyaçların ve sorunların belirlenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duymuştur. Bu amaçla EUAP ulaşım politikalarını ve stratejilerini dikkate alarak çalışmaları yürütülecek olan Erzurum Trafik ve Akıllı Şehir Master Planı (EAUAP) Çalışması gerçekleştirilmiştir.


Bu çalışma ile Erzurum kent merkezini oluşturan ilçelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçların ve sorunların
belirlenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


EAUAP önerilerinin 3 ana iş kalemi altında hazırlanması hedeflenmektedir. Bunlar; Trafik Acil Eylem Planı
Çalışması, Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Sistemi Rehabilitasyon Çalışmaları ve Akıllı Şehir Master Planı
Çalışması’dır

 

ÇALIŞMA ALANI

 

Lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarında sefer sayımları; hat adı, sefer yönü, sefer saati, araç plaka bilgilerine göre toplanmıştır. Sistem verimliliğinin sağlanması için araç başına yolcu sayısı, araç başına kilometre, kilometre başına yolcu sayısı, kapasite doluluk oranı, işletme hızı, hat uzunluğu-tur sayısı ilişkisi, servis sıklığı, güvenilirlik indeksleri hesaplanmıştır.

Erzurum’da ana hatlar,ana hatları birleştirici hatlar, kırsal hatlar, transit hatlar, kentsel hatlar üzerinde düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda  yeni otobüs hatları; Erzurum da sinyalizasyon Akıllı Ulaşım Sistemi bileşenlerini içeren ve uyarı cihazları kullanan ve şehir içi yol ve yerel trafik kontrolü için gelişmiş bir şehir yönetim sistemi tasarlamak ve uygulamaktır.

AUS politikaları ve gerçekleştirilen hedefler;

 • Ulaşım güvenliğinin arttırılması
 • Rahat ulaşımı ve hareketliliğin arttırılması
 • Çevresel etkilerin azaltmak
 • Ulaşımda kaybedilen zamanı ve maliyetleri azaltmak
 • Bilgi paylaşımı
 • Kurumlar arası entegrasyon

Eylem planları ile Erzurum’da geliştirilen birimler;

 • Ulaşım ağı yönetimi
 • Toplu taşıma yönetimi
 • Denetleme sistemleri
 • Otopark yönetimi
 • Bilgilendirme sistemleri
 • Ödeme ve ücretlendirme sistemleri
 • Yönetimsel kapasite
 • Trafik güvenliği

Dinamik kavşak kontrol sistemleri boyunca toplamda 42 kavşakta sinyalize düzenleme gerçekleştirilmiştir. 

 • 17 kavşakta tam trafik uyarılı kavşak yönetimi
 • 23 kavşakta sinyal koordinasyonu uygulaması
 • 2 kavşakta yarı trafik uyarılı kavşak yönetimi

 

 • Şehir ERZURUM
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Erzurum Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Daire Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2019-2020
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
  • Kavşak Trafik sayımlarının yapılması ve Raporlanması
  • Toplu Taşıma İndi-Bindi Sayımları
  • Kent İçi Lastik  Tekerlekli Toplu Taşıma Sistemi Mevcut Durum Analizi
  • Erzurum Kent Merkezi Trafik Dolaşım Yönlendirme Planı
  • Kent İçi Toplu Taşıma Rehabilitasyon Planı
  • Hemzemin Kavşak Geometrik Düzenlenmesi, Ön Projelerinin oluşturulması ve Simülasyon ile Kontrolü
  • Akıllı Şehir Master Planı ve Ulaşım Vizyonlarının Oluşturulması
  • Dinamik Kavşak Kontrol Sistemleri Master Planı ve Kavşak Projeleri
  • Elektronik Denetim Sistemleri Master Planı
  • Yurtiçi Trafik Mühendisliği Eğitimi
  • Yurtiçi Trafik Simülasyon Eğitimi
  • Akıllık Ulaşım Sistemleri Eğitimi