NE ARAMIŞTINIZ?

İzmir Bisikletli Ulaşımı ve Yaya Ulaşımı Eylem Planı

2017 yılında tamamlanan İzmir Ulaşım Ana Planı’nın (UPİ) ardından öneri eylem planları çalışmalarına başlanmıştır. UPİ 2030 çalışmasının devamı niteliğinde olan Bisikletli Ulaşım ve Yaya Ulaşımı Eylem Planı Çalışması’nda sürdürülebilir planlama ilkeleri benimsenmiştir. Bu kapsamda bisiklet ve yaya erişebilirliği için uygulama analizleri ve stratejileri geliştirilmiştir.

Uygulama stratejileri kentin sadece belirli kesimleri ve bölgeleri için değil tüm İzmir kenti için geliştirilmiş, verimliliği arttırmak, çevre kirliliğini azaltmak ve toplum sağlığı için mümkün olan tüm yolculuklarda motorsuz ulaşımın tercihini sağlamaya yönelik düzenleme önerileri getirilmiş ve planlamadan uygulama aşamasına kadar tasarımın en önemli kriterinin yol güvenliği olması benimsenmiştir.

“Bisikletli Ulaşım ve Yaya Ulaşımı Eylem Planı”, metodolojik olarak “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları”nın temel özellikleri içermektedir.

İzmir ilinin fiziki yapısı, imar planları ve yol profilleri incelendiğinde, planlama yaklaşımı çerçevesinde toplamda yaklaşık 784,34 km bisiklet şebekesi oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında acil olarak uygulanabilecek yaklaşık 58 km’lik bisiklet yolu projelendirilmiştir.

Bisiklet şebekesi acil dönem proje güzergahları: Karşıyaka Bölgesi, Bayraklı-Bornova Bölgesi, Konak-Alsancak Bölgesi ve İnciraltı Bölgesi olmak üzere 4 parçada planlanmıştır.

Çalışma kapsamında ayrıca yaya ulaşım ağı için öneriler geliştirilerek ön proje çalışması yapılmıştır. Yaya düzenlemeleri öncelikli alanları ön proje çalışması kentin tarihî dokusu ve günlük perakende ticaret ve konut alanları ile bütünlük arz edecek şekilde, mevcut yeşil alan, yaya bölgeleri ve paylaşımlı bisiklet sistemleri ile bütünlük oluşturacak yaklaşık 15 km “yaya yolu ön proje” çalışması gerçekleştirilmiştir.

 • Şehir İZMİR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2018-2019
 • Çalışma Kapsamı
  • Uluslararası Uygulama Örneklerinin İncelenmesi ve Kıyaslama (Benchmarking) Çalışmaları
  • Mevcut ve Yeni Bilgi  Toplama ve Mevcut Durum Tespit Çalışmaları
  • Bisiklet ve Yaya Erişimi Uygulama Stratejilerinin Geliştirilmesi Çalışmaları
  • Bisiklet Ulaşım ve Yaya Ulaşımına İlişkin Teşvik ve İzleme Politikalarının Geliştirilmesi Çalışmaları
  • Tasarım Uygulama Standartlarının Geliştirilmesi Çalışması