NE ARAMIŞTINIZ?

Erzurum Trafik ve Akıllı Şehir Ana Planı Trafik Acil Eylem Planı

Erzurum Trafik ve Akıllı Şehir Ana Planı (EAUAP) çalışması ile Erzurum kent merkezini oluşturan ilçelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçların ve sorunların belirlenerek sürdürülebilir ulaşım için çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Trafik Acil Eylem Planı Çalışması ise bu çalışma kapsamında yer alan 3 ana iş kaleminden bir tanesidir.

Trafik Acil Eylem Planı Çalışması kapsamında kent içinde bulunan kavşakların etütleri yapılmıştır. Kavşak projeleri hazırlanmış ve kavşak sinyal planları oluşturulmuştur. Ayrıca kent merkezine yönelik trafik dolaşım planı da hazırlanarak çeşitli trafik düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır.

 • Şehir ERZURUM
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Erzurum Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Daire Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2019-2020
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
  • Kavşak Trafik Sayımlarının Yapılması ve Raporlanması
  • Erzurum Kent Merkezi Trafik Dolaşım Yönlendirme Planı
  • Hemzemin Kavşak Geometrik Düzenlenmesi, Ön Projelerinin Oluşturulması ve Simülasyon ile Kontrolü
  • Dinamik Kavşak Kontrol Sistemleri Master Planı ve Kavşak Projeleri