NE ARAMIŞTINIZ?

Konya Karayolu Trafik ve Otopark Düzenlemeleri

Konya Büyükşehir Alanı Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planının Güncellenmesi işi kapsamında orta ve uzun dönemlerde uygulanacak çözüm önerilerinin getirilmesinin yansıra  kısa dönem trafik iyileştirme etüt ve projeleri de çalışılmış ve bu çalışma 3 ana başlık altında yürütülmüştür;

 • Şehir KONYA
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Konya Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2012-2014
 • Çalışma Kapsamı
  • 1. Kent Merkezi Trafik Düzenlemeleri;
  •    Yaya Bölgesi Önerileri
  •    Trafik Dolaşım Önerileri
  •    Yol Üzeri Otopark Önerileri
  • 2. Otopark Düzenlemeleri;
  •    Mevcut Durum Değerlendirmesi
  •    Planlama Yaklaşımı
  •    Öneriler
  • 3. Karayolu Düzenlemeleri;
  •    Kavşak Düzenleme ve Öneri Sinyalizasyon Projeleri
  •    Ana Koridor Düzenlenme Projeleri