NE ARAMIŞTINIZ?

Kocaeli İli Batı Terminali Ana Transfer Merkezi Düzenleme Fikir Projesi

Çalışmada Kocaeli’nin İzmit ilçesinde öngörülen lastik tekerlekli toplu taşıma sistemi ile planlanan raylı sistem hatları ve diğer ulaşım türleri arasında aktarmaların sağlandığı bir ana transfer merkezi planlanması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, yol kapasitelerindeki mevcut dar boğazların giderilmesi ve kapasitenin daha etkin kullanılması, düşük maliyetle yapılacak düzenlemeler ile kapasitenin artırılması, yol bağlantılarında yol güvenliği, şerit dengesi ve tutarlılığının sağlanması, trafik akışkanlığının artırılması amacıyla yatay geometrik düzenleme projeleri ile bu koridorlardaki trafik yön düzenleme ve işaretleme projeleri yapılmıştır.

Oluşturulacak karayolu, durak, park et & devam et noktaları, istasyon, yaya bölgesi vb. çalışmalar ile birlikte tüm sistemin mimari olarak entegre edildiği ana aktarma merkezinin fikir projesi hazırlanmıştır.

Kavşak projeleri hazırlanırken; ulaşım, trafik, koridor etütleri sonucunda trafik akışı, yaya hareketleri, parklanma, toplu taşıma ve tüm ulaşım modları değerlendirilmiştir. Kocaeli Ulaşım Ana Planın (KUAP) önerileri ile mevcut ve olası araç ve yaya hareketleri, mevcut veya planlama aşamasındaki imar planları, çevre koruma ile ilgili her türlü yasa, tüzük ve yönetmelikler dikkate alınarak, yol ve kavşak ön proje çalışmaları yapılmıştır.

Çalışılan kavşak ön projeleri her bir zirve dönem için mikro trafik simülasyonları ile test edilerek, her bir kavşak için araç başına ortalama gecikme süreleri ve hizmet seviyeleri hesaplanmış ve öneri proje alternatifleri arasında karşılaştırmalar yapılarak en uygun alternatif seçilmiştir.

 

 • Şehir KOCAELİ
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2020-2020
 • Çalışma Kapsamı
  • Ana transfer merkezi vaziyet planının hazırlanması
  • Üç boyutlu görsellerin hazırlanması
  • Projenin mevcut ve öneri ulaşım bağlantılarını gösteren şematik haritaların hazırlanması
  • Ulaşım bağlantıları projesinin hazırlanması
  • Kavşak trafik sayımlarının yapılması
  • Plan profil paftaların hazırlanması
  • Mikro trafik simülasyonlarının hazırlanması