NE ARAMIŞTINIZ?

Mersin Kısa Dönem Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projeleri

Çalışma alanı içinde belirlenen kavşak ve koridorlardaki sorunlarla ilgili doğru tespitlerin yapılması ve sonrasında oluşturulacak olan öneri projeler için gerekli analitik altlıkların sağlanması amaçlanmıştır. Mevcut durum ve sorun tespitleri için sahada yapılan gözlemler, zirve saat kavşak trafik sayımları ve trafik mikro-simülasyon modelleri ile çok sayıda trafik mühendisliği analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında tamamlanan çalışmalar;

 

 • Şehir MERSİN
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Mersin Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2015-2016
 • Çalışma Kapsamı
  • Karayolu ve Trafik Düzenlemeleri
  • Hemzemin ve Katlı Kavşak Geometrisi Çözümleri
  • Trafik Mikrosimülasyon Modellemesi
  • Kavşak Sinyal Planları
  • Karayolu Koridor Ön Projeleri
  • Dolaşım Planları