NE ARAMIŞTINIZ?

Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Acil Eylem Planları

Bursa Trafik Acil Eylem Planı kapsamında ulaşım sisteminin mevcut yapı ve özellikleri konusunda toplanan bilgiler değerlendirilerek, mevcut ulaşım sistemindeki sorunlar belirlenmiş ve bu sorunların giderilmesi için kent bütününde kısa dönemde uygulanabilecek trafik planlaması, yönetimi ve mühendisliği çözümleri hazırlanmıştır. Bursa genelinde gerçekleştirilen sayım noktalarının lokasyonları aşağıda verilmiştir.

Örnek olarak, zirve saatlerde drone ile sayımı yapılan İhtisas Kavşağı’nın sorunları ve hizmet seviyesi belirlenmiş ardından yeniden projelendirilmiştir. Teknik projesi ve 3D görseli aşağıda verilmiştir.

 • Şehir BURSA
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  BURULAŞ

 • Çalışma Takvimi 2018-2019
 • Çalışma Kapsamı
  • Kavşak Trafik Sayımları
  • Kavşak Geometrik Düzenleme Ön Projeleri
  • Trafik Mikro-simülasyonu Testi
  • Karayolu Koridor Ön Projeleri
  • Katlı Kavşak Ön Projeleri
  • 3 Boyutlu Görselleştirme
  • Bisiklet Yolu Geometrik Düzenleme Ön Projeleri