NE ARAMIŞTINIZ?

Kahramanmaraş Ulaşım Ana Planı Trafik Acil Eylem Planı

Kahramanmaraş Ulaşım Ana Planı (KAMUAP) işinin bir bölümü olan «Kısa Dönem Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projeleri» çalışmaları kapsamında, çalışma alanı içinde belirlenen kavşak ve koridorlardaki darboğazların giderilmesine yönelik olarak kavram proje alternatiflerinin üretilmesi ve bu projelerin trafik mühendisliği araçları ile test edilerek; yaya, bisiklet, toplu taşıma ve özel araçlar olmak üzere tüm yol kullanıcılarının dikkate alındığı adaletli ve güvenli bir karayolu altyapısı oluşturulmuştur.

Çalışma kapsamında mevcut verilere ek olarak, trafik mühendisliği analizlerine girdi oluşturması için kavşak trafik sayımları, yerden kumandalı hava aracı (drone) ile video çekimleri ve saha incelemeleri yapılmıştır. Çalışma alanı için toplam 62 kavşak noktası belirlenmiştir.

Vaziyet planları, trafik mühendisliği analizleri, kavşak sinyal planları ve kavşak kontrolüyle ilgili öneriler her bir kavşak için ayrıca hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında trafik dolaşım planı, trafik sakinleştirme uygulamaları ile yaya ve bisiklet ulaşımının öne çıkarıldığı düzenlemeler, yayalaştırma düzenlemeleri, yaya geçidi önerileri hazırlanmıştır.

 • Şehir KAHRAMANMARAŞ
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2019-2020
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut ve Yeni Verilerin Toplanması
  • Trafik Etütleri, Sorun Tespitleri ve Değerlendirmesi
  • Kent Merkezi Trafik Sirkülasyon Planlarının Hazırlanması
  • Hemzemin Kavşak Simülasyonlarının Hazırlanması
  • Öneri Proje Alternatiflerinin Üretilmesi ve Test Edilmesi