NE ARAMIŞTINIZ?

Antalya Ulaşım Ana Planı 2040

2040 yılı hedefli Antalya Ulaşım Ana Planı (ANT-UAP) çalışmasıyla kent içi ulaşımın, bugün ve hedef yılı için; kentin üst ve alt ölçekli plan kararları dikkate alınarak eşgüdüm içerisinde analiz edilmesini, düzenlenmesini, toplu taşıma sistemlerine ve çevre dostu ulaşım biçimlerine öncelik verilerek ulaşım ve trafik sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır.

ANT-UAP kapsamında Antalya genelinde yapılan anket ve sayım çalışmaları ile yolculuk talep tahmin modelinin altlıkları oluşturulmuştur. ANT-UAP hedef yılında (2040) oluşturulacak yolculuk talep tahminlerinin belirlenmesinde modele girdi olması için çalışma kapsamında trafik bölgelerine ait nüfus, istihdam, iş gücü, öğrenci sayısı, gelir durumu ve otomobil sahipliğine yönelik gelecek tahminleri yapılmıştır.   Sosyoekonomik verilerin tahminleri 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması ile paralel yürütülmüştür.

Hızla artan nüfus ve otomobil sahipliğine paralel olarak artış gösteren yolculuk sayısı kent ulaşımı üzerinde olumsuz etkilerini en aza indirmek üzere kent ulaşımı ile ilgili stratejik kararlar alınmıştır. Temel Stratejiler;

 • Artan Karayolu Talebinin Yönetilmesi – Talep Yönetimi
 • Toplu Taşımanın Cazibesinin Arttırılması – Toplu Taşıma Odaklı Büyüme
 • Yüksek Kapasiteli , Hızlı , Talep Çeken Ana Toplu Taşıma Omurgaların Oluşturulması
 • Uzun Mesafe Yolculuklarının Transfer Merkezleri ile Verimli Hale Getirilmesi
 • Merkezi İş Alanı Üzerindeki Karayolu Baskısının Dengelenmesi
 • Ulaşım ile Akıllı Büyüme Kararlarının Geliştirilmesi

2040 hedef yılı doğrultusunda oluşan yolculuk talebini karşılamak ve bu taleple oluşması beklenen sorun ve yetersizliklere çözüm bulmak amacıyla alternatif senaryolar oluşturulmuştur. 12 farklı omurga toplu taşıma önerisi, 4 alternatif senaryo değerlendirilerek en uygun koridorlar ile Ana Plan Senaryosu oluşturulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 • Şehir ANTALYA
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Antalya Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2015-2017
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Durum Tespiti
  • Yeni Bilgilerin Toplanması
  • Mevcut Sorunların ve Yetersizliklerin Tespiti
  • Model Girdilerinin Oluşturulması
  • Hedef Yılı Sosyoekonomik  Projeksiyonları ve Yolculuk Tahminleri
  • Alternatif Senaryolar
  • Ulaşım Ana Planı
  • Raylı Sistem Planlaması
  • Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Planlaması
  • Deniz Ulaşımı Planlaması
  • Transfer Merkezi Düzenlemeleri
  • Ara Toplu Taşıma Planlaması
  • Şehirlerarası ve Çevre Yerleşim Terminal Alanları Planlaması
  • Yaya Ulaşımı Planlaması
  • Engelli Ulaşımı Planlaması
  • Bisikletli Ulaşım Planlaması
  • Karayolu Düzenlemeleri
  • Otopark Düzenlemeleri
  • Kent İçi Yük Taşımacılığı Düzenlemeleri
  • Kurumsal Yapılanma Önerileri