NE ARAMIŞTINIZ?

İzmir Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Rehabilitasyon ve Deniz Ulaşımı Entegrasyon Eylem Planı

İzmir il bütünü için hazırlanmış olan İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 2030) önerilerinin hayata geçirilmesi için UPİ 2030 Önerileri Eylem Planları (EPİ) çalışması başlatılmıştır. Bu başlık altında yürütülen işlerden bir tanesi de "Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Rehabilitasyon ve Deniz Ulaşımı Entegrasyon Eylem Planı (EPİ-TT)” olmuştur.

UPİ 2030 kapsamında ortaya çıkan ulaşım politikalarını ve lastik tekerlekli toplu taşıma planlama stratejilerini dikkate alarak kent merkezi dışındaki özel sektör toplu taşıma işletmelerinin kurumsallaşmasının sağlanması, hizmet bütünlüğünün oluşturulması, verimliliğin ve toplu ulaşım kullanım oranının arttırılması ve deniz ulaşımının geliştirilerek kentin toplu taşıma sistemi ile entegrasyonun sağlanması, kentte akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi gibi sürdürülebilir çözümleri içeren kısa ve orta vadeli uygulama planları hazırlanmıştır.

 

 • Şehir İZMİR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2018-2019
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Durum Verilerinin Toplanması
  • Yeni Bilgi Toplanması Saha Çalışmaları
  • Batı Bölge Toplu Taşıma Optimizasyonu
  • Güney Bölge Toplu Taşıma Optimizasyonu
  • Doğu Bölge Toplu Taşıma Optimizasyonu
  • Kuzey Bölge Toplu Taşıma Optimizasyonu
  • Önerilerin Geliştirilmesi ve Eylem Planları
  • Deniz Ulaşımı Entegrasyonu