NE ARAMIŞTINIZ?

Kocaeli Ulaşım Ana Planı 2035

Kocaeli Ulaşım Ana Planı çalışmalarına 2010 yılında başlanmış ve 2012 yılında tamamlanmıştır. 2025 yılı hedefli olarak hazırlanan Kocaeli Ulaşım Ana Planının, İmar Planlarında oluşan önemli değişiklikler ve  öngörülen projeksiyon hedef yılının 2035 olarak belirlenmesi gibi hususların gündeme gelmesi ile revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda 2010 yılının KUAP ulaşım modeli kullanılmış ve yeni yapılan saha çalışmaları ile ulaşım modeli 2014 yılı için kalibre edilmiştir. Böylece Ulaşım Ana Planı kararlarının yeniden değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik 2035 hedef yılı dikkate alınarak Kocaeli Ulaşım Ana Planı çalışması hazırlanmıştır.

KUAP hedef yılına (2035) ilişkin oluşturulacak yolculuk tahminlerinin belirlenmesi için dört aşamalı ulaşım talep tahmin modeline girdi olacak nüfus, istihdam, işgücü, öğrenci sayısı, gelir, otomobil sahipliği değerlerinin hedef ve ara yıl tahminleri yapılmıştır. Hedef yılda beklenen ulaşım taleplerini karşılamaya yönelik olarak toplu taşıma odaklı gelişme yaklaşımı çerçevesinde alternatifli çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Kocaeli Ulaşım Alan Planı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; kent içi sürdürülebilir ulaşımı için; kentin üst ve alt ölçekli plan kararları dikkate alınarak ve eşgüdüm içerisinde analiz edilmesini, düzenlenmesini, toplu taşıma sistemleri ve paylaşımlı bisiklet sistemleri gibi çevre dostu ulaşım sistemlerine öncelik verilerek, ulaşım ve trafik sorunlarına çözümler getirilmesini, buna paralel olarak; ara-toplu taşım türlerinin entegrasyonu ile bunların durak ve terminal alanları düzenlenmesini, özel ulaşım dâhil çeşitli ulaşım türlerinin birbirleri ile rekabet etmeyecek ve birbirini tamamlayacak şekilde işletilebilmesi için bir bütün olarak planlanması ve işletilmesi, aktarma olanaklarının geliştirilmesini içermektedir.

Kocaeli Ulaşım Ana Planı kapsamında önerilen tüm düzenlemeler, acil eylem dönemi ile kısa, orta ve uzun vadeli dönemler olmak üzere etaplara ayrılarak uygulama programları belirlenmiştir. Ana plan raporunda ayrı bölümlerde incelenen raylı sistemler, otobüs işletmesi, filo yönetimi, transfer merkezleri, ara toplu taşıma sistemleri, çevre yerleşimler ve şehirlerarası ulaşım, yaya, bisiklet, otopark ve karayolu düzenlemeleri, deniz yolu taşımacılığı, kent içi yük taşımacılığı ve engelli erişimi konuları önceliklerine göre sıralanarak uygulama programına alınmıştır.

 • Şehir KOCAELİ
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2014-2014
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Bilgilerin Toplanması
  • Yeni Bilgilerin Toplanması
  • Model Girdilerinin Hazırlanması ve Model Oluşturulması
  • Mevcut ve Gelecekteki Sorunların Belirlenmesi
  • Alternatiflerin Oluşturulması ve Modelde Test Edilmesi
  • Kavşak Etütlerinin Ön Projelerinin Hazırlanması
  • Ön Fizibilite Raporlarının Hazırlanması