NE ARAMIŞTINIZ?

Kahramanmaraş Ulaşım Ana Planı 2030

Kahramanmaraş Ulaşım Ana Planı (KAMUAP), kent merkezi ile merkez dışındaki bölgelerin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda “Ulaşım Talep Tahmin Modeli”, kent merkezi alanının mevcut durumu tespit edilerek geliştirilmiştir.

Kahramanmaraş için kurulan dört aşamalı ulaşım talep tahmin modeline girdi olacak nüfus, istihdam, işgücü, öğrenci sayısı, gelir ve  otomobil sahipliği gibi sosyoekonomik verilerin 2030 hedef ve ara yıl değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler modele girilerek yolculuk tahminleri yapılmıştır.

Ulaşım planlamasında talebin yönetilebilmesi açısından ulaşım türlerinin bir sistem olarak bütüncül düşünülmesi ve toplu taşıma sistemlerinin karayolu sistemleri ile paralel olarak planlanması gerekmektedir. Burada toplu taşıma sistemi alternatifleri, karayolu önerileri için yönlendirici bir araç olacağından, toplu taşıma sistemi çözümleri ulaşım ana planı sürecinin temel oluşturmaktadır.

KAMUAP kapsamında toplu taşıma sistemi, karayolu altyapısı ve trafik sistemi, otopark sistemi, yaya ve bisiklet ulaşımı, kent içi yük taşıma sistemi, şehirlerarası ve çevre yerleşimlerle ulaşım ile kurumsal ve yasal yapılanma konularında mevcut durum analiz edilmiş; sorunlar ve yetersizlikler değerlendirilerek sürdürülebilir ulaşım politika ve stratejileri belirlenmiş ve bu politika ve stratejiler doğrultusunda çözüm önerileri oluşturulmuştur.

 • Şehir KAHRAMANMARAŞ
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2019-2020
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
  • Yeni Bilgilerin Toplanması
  • Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüdü Projeleri
  • Ulaşım Modelinin Oluşturulması
  • Hedef Yılı Projeksiyonlarının Oluşturulması
  • Mevcut ve Gelecekteki Sorunların Belirlenmesi
  • Alternatiflerin Oluşturulması ve Modelde Test Edilmesi
  • Toplu Taşım Yol Ağı-Tür Planı Alternatiflerinin Seçilmesi
  • Seçilen Alternatiflerin Ön Projelerinin Hazırlanması
  • Öncelikli Raylı Sistem Hattı Ön Projelerinin Hazırlanması
  • Öncelikli Raylı Sistem Hattı Ön Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması
  • Eğitimler