NE ARAMIŞTINIZ?

Eyüpsultan İlçesi Trafik Master Planı

Eyüpsultan İlçesi Trafik Master Planı ve Kısa Vadeli Karayolu Kavşak Projelerinin Hazırlanması çalışmasının temel amacı Eyüpsultan ilçesinin acil ihtiyaçların ve sorunların belirlenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Trafik Master Planının hazırlanması kapsamında yapılan çalışmalar;

 • Raylı Sistem Yatırımlarının Planlanması: Mevcutta, yapım aşamasında, proje aşamasında ve plan aşamasında olan tüm raylı sistem hatları analiz edilerek, bu hatların sorun tespitlerinin yapılması, önerilerin geliştirilmesi ve raylı sistem erişilebilirliğin arttırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.
 • Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Planının Hazırlanması: Toplu taşıma hizmetlerinin mevcut durum yapısı incelenerek erişebilirliğinin analiz edilmesi, erişimin arttırılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi, ulaşım sistemleri ile entegrasyon ve ulaşım türleri arasında aktarma için hat yapılanma ve akıllı ulaşım sistem önerileri geliştirilmiştir.
 • Karayolu Yatırımlarının Planlanması: Ulaşım ağına ilişkin beklenen dar boğaz ve sorunlar tespit edilerek çözüm önerilerine yönelik planlama stratejileri geliştirilmiştir. Bu kapsamda; mevcut yol kademelenmesinin analizi, trafiğin düzenlenmesine ilişkin trafik işletme ve yönetim kararlarının belirlenmesi, öneri yol ağı kademelenmesi ve ulaşım talep yönetimi için politika ve önlemlerin ayrıntılandırılması, ulaşım altyapılarına ilişkin projelere yönelik öneri ve tavsiyelerin sunulması yapılmıştır.
 • Otopark Strateji Planının Hazırlanması: Mevcut araç park alanı ve envanterinin oluşturulması, otopark sorunları ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi, araç park alanı bölgelerinin oluşturulması, otopark ihtiyacının belirlenmesi, otopark politikalarının ve otopark önerilerin geliştirilmesi çalışmaları yapılmıştır.
 • Şehir İSTANBUL
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Eyüpsultan Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü

 • Çalışma Takvimi 2019-2019
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Bilgileri Toplama Çalışmaları
  • Raylı Sistem Yatırımlarının Planlanması
  • Karayolu Yatırımlarının Planlanması
  • Otopark Strateji Planının Hazırlanması
  • Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Planının Hazırlanması