NE ARAMIŞTINIZ?

Diyarbakır Ulaşım Ana Planı 2025

Ulaşım Ana Planı çalışmasının temel amacı; Kentin Nazım İmar Planı kararlarının önerdiği kentsel gelişme stratejileri doğrultusunda, hedef yılı itibariyle oluşması beklenen yolculuk talepleri göz önüne alınarak, toplu taşıma ağırlıklı olmak üzere gerekli ulaşım yatırımları ve önceliklerinin belirlenerek, Diyarbakır Kentinde gelecekte oluşması beklenen ulaşım ve trafik sistemi için temel planlama kararlarının oluşturulmasıdır.

Bu amaçla, Ulaşım Ana Planı ile Diyarbakır halkının ulaşımdaki konfor seviyesini yükseltmek ve kent içi hareketliliğin çevresel tehdit yaratmadan makro ve mikro ölçekteki sorunlara çözümlerin üretilmesi, kaynakların verimli kullanılarak toplumun tüm kesimlerine hitap edebilen sürdürülebilir çözümlerin oluşturulması hedeflenmektedir.

Ulaşım ana planı kapsamında toplu taşıma sistemi, karayolu altyapısı ve trafik sistemi, otopark sistemi, yaya ve bisiklet ulaşımı, kent içi yük taşıma sistemi, Şehirler arası ve çevre yerleşimlerle ulaşım ile kurumsal ve yasal yapılanma konularında genel politikalar ve stratejiler belirlenmiş; bu politika ve stratejiler doğrultusunda çözüm önerileri oluşturulmuştur.

 • • Mevcut Durum Tespiti İçin Aşağıdaki Çalışmalar Yapılmıştır. 
 • • Mevcut Ulaşım Altyapısının Envanterinin Çıkartılması
 • • Kurum Projelerinin Temini
 • • Kurum Görüşlerinin Toplanması
 • • Saha Çalışmaları:
 •     - Hane Halkı ve Yurt Ulaşım Anketleri 6.068 adet
 •     - Dış İstasyon Sürücü Anketleri 1.008 adet
 •     - Yaya Anketleri 501 adet
 •     - Perde ve Kordon Sayımları 30 Sayım Noktasında
 •     - Kavşak Sayımları 28 Kavşakta
 •     - Toplu Taşıma Yolcu Sayımları
 •     - Hız ve Gecikme Etütleri (Özel Otomobil Hız Etüdü ve Toplu Taşıma Hız ve Gecikme Etüdü)
 •     - Otopark Etütleri
 •  

Hane halkı anket çalışmasında ise aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:

 • • 59 mahallede 176.782 hanede 808.036 kişi içerisinden 6.068 Hane ile
 • • 25.686 Kişi  Görüşmesi
 • • 93 Saha Personeli
 • • 15 Ofis Personeli
 • • 30 günde (1620 adam/gün) ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Perde kordon sayım çalışmaları kapsamında ise;

 • • 1 Perde (9 Noktada)
 • • 2 Kordon (21 Noktada)
 • • 13 saat sayım ve doluluk (24 Noktada)
 • • 24 Saat sayım ve doluluk  (1 Noktada)
 • • 70 Saha Personeli
 • • 3 Günde (210 adam/gün)
 •  

Dış istasyon sayım çalışmaları kapsamında ise;

 • • 4 Dış İstasyon Noktası
 • • Anket ve Trafik sayımları
 • • 21 Saha Personeli
 • • 2 Günde gerçekleştirilmiştir.

 • Şehir DİYARBAKIR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

 • Çalışma Takvimi 2011-2014
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Bilgilerin Toplanması
  • Yeni Bilgilerin Toplanması
  • Model Girdilerinin Hazırlanması ve Model Oluşturulması
  • Alternatif Toplu Taşım Yol Ağı-Tür Planı Alternatiflerinin Seçilmesi
  • Avam Projelerin Hazırlanması
  • Ön Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
  • Seçilen Alternatif Toplu Taşım Yol Ağı-Tür Planı Doğrultusunda Ulaşım Ana Planının Geliştirilmesi