NE ARAMIŞTINIZ?

Konya Ulaşım Ana Planı Revizyonu 2030

Konya Büyükşehir Alanı ve Yakın Çevre Ula­şım Ana Planı (KONUAP) çalışmasına 2012 yılında başlanmış, 2014 yılında ise çalışma T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) onayı alınarak tamamlanmıştır. Ardından T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili belediye birimlerinin Konya kent merkezine ilişkin planladığı yatırımlar doğrultusunda, ulaşım ana planı kararlarının gözden geçirilmesine ve gerekli yerlerde revizyon yapılmasına ihtiyaç doğmuştur. Bu doğrultuda hedef yılı 2030 olan KONUAP çalışması 2015 yılında güncellenmiştir. 

KONUAP hedef yılına ilişkin oluşturulacak yolculuk tahminlerinin belirlenmesi için dört aşamalı ulaşım talep tahmin modeline girdi olacak nüfus, istihdam, işgücü, öğrenci sayısı, gelir, otomobil sahipliği değerlerinin hedef ve ara yıl tahminleri yapılmıştır. Ulaşım talep tahmin modeli kullanılarak Kent Merkezi (Karatay, Meram ve Selçuklu İlçeleri) toplu taşıma şebekesinin güncellenmesi ve 2030 Konya Ulaşım Ana Planı Sonuç Raporunun hazırlanması işi yapılmıştır.

KONUAP çalışmasıyla, gerekli ulaşım yatırımları ve bunların öncelikleri; ulaşım ve trafik sisteminin işletme ve yönetim politika ve ilkeleri; hedef yılı itibarıyla kısa, orta ve uzun vadede oluşması beklenen yolculuk taleplerinin toplu taşıma öncelikli ulaşım ile karşılanabilmesi sağlanmıştır. Konya Ulaşım Ana Planı’nda aşağıdaki konu başlıklarında düzenleme ve öneriler geliştirilmiştir:

 •    Raylı sistem önerileri,
 •    Lastik tekerlekli toplu taşıma önerileri,
 •    Transfer merkezi önerileri (Ulaşım türleri arasında aktarma),
 •    Park et & Devam et önerileri,
 •    Ara toplu taşıma sistemi önerileri,
 •    Şehirlerarası ve çevre yerleşimlere ulaşım önerileri,
 •    Yaya ulaşımı/yayalaştırma önerileri,
 •    Engelli ulaşımı önerileri,
 •    Bisiklet ulaşımı önerileri,
 •    Karayolu altyapısı önerileri,
 •    Kent merkezi önerileri,
 •    Otopark sistemi önerileri,
 •    Kent içi yük taşımacılığı önerileri ve
 •    Kurumsal yapılanma önerileri.
 •  

Ana Plan kapsamında önerilen ulaşım şebekesinin öncelikli raylı sistem hatları belirlenmiş ve ön projeleri hazırlanmıştır.

 • Şehir KONYA
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Konya Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2015-2015
 • Çalışma Kapsamı
  • Bilgi Toplama Çalışmaları
  • Kısa Dönem Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projeleri
  • Konya Ulaşım Ana Planının Hazırlanması
  • Öncelikli Toplu Taşıma Hattı Ön Projelerinin Hazırlanması
  • Öncelikli Toplu Taşıma Hattı Ön Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
  • Bakanlık ile Koordinasyon