NE ARAMIŞTINIZ?

İzmir Toplu Taşıma Ana Planı

Geleceğin ulaşım sisteminin planlanması ulaşım ana planları vasıtası ile olmaktadır. Gelecekte beklenen yolculuk talebinin, başlangıç ve bitiş yerlerine göre mümkün olan çeşitli tüm ulaşım türleri ile hangi yollardan/güzergâhlardan karşılanacağını doğruya en yakın olarak öngörebilmek için bugünkü değerlerin
doğru ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesi önemlidir. 

Çalışmasının temel amacı, UPİ 2030 kapsamında belirlenen “motorsuz ulaşımın teşviki”, “otomobil bağımlılığının azaltılması” ve “trafik talep yönetimi” stratejileri doğrultusunda toplu taşıma politikalarına yönelik bütüncül uygulama eylem planı hazırlamaktır.

UPİ 2030 kapsamında geliştirilen 2030 yılı hedefli ulaşım politikalarını ve lastik tekerlekli toplu taşıma stratejilerini dikkate alarak kentsel çevre ve yaşam kalitesini arttırmak ve ulaşımda hizmet düzeyini yükseltmek amacıyla, kent genelinde kent merkez alanı dışında kalan lastik tekerlekli toplu taşıma sisteminin optimizasyonu ve merkez kent ulaşım sistemine entegrasyonu ile deniz ulaşımının entegrasyonudur.

Bu planın çalışma alanı İzmir kentinin deniz ulaşımının sağlandığı İç Körfez ve Dış Körfez’i kapsamaktadır

UPİ 2030 kapsamında ortaya çıkan ulaşım politikalarını ve lastik tekerlekli toplu taşıma planlama stratejilerini dikkate alarak kent merkezi dışındaki özel sektör toplu taşıma işletmelerinin kurumsallaşmasının sağlanması, hizmet bütünlüğünün oluşturulması, verimliliğin ve toplu ulaşım kullanım oranının arttırılması, deniz ulaşımın geliştirilmesi gibi sürdürülebilir çözümlerin sağlanmasını içeren kısa ve orta vadeli uygulama planları hazırlanmıştır.

 • Otobüs hat düzenlemesi
 • Otopark sistemleri düzenlemesi
 • Vapur hat düzenlemeleri
 • Bisiklet ulaşım düzenlemeleri
 • İşletme yönetimi
 • Bilgilendirme ve ücret politikalarının düzenlemeleri gerçekleştirmiştir.
 • Planlanan işletmenin kontrolü
 • İşletme koordinasyonunun sağlanması
 • Denetim ve emniyetin sağlanması
 • Akıllı dolum sisteminin çalışır durumda olmasının sağlanması
 • Aksayan servislerde personel sevki ve yolcu bilgilendirmesi yapılması
 • Nizami parklanmanın sağlanması
 • Akıllı yolcu bilgilendirme sistemleri
 • İşletme planları
 • Önemli noktalara ulaşım
 • İptal ve gecikme bilgilendirme
 • Bütün sistemlerin birbiri ile entegrasyonu
 • Ulaşım sistemleri bilgi platformu

 

4 Çalışma Bölgesinde; toplam 92 HATTA KIŞ DÖNEMİ, bu hatların içinden seçilen 35 HATTA YAZ DÖNEMİ Toplu Taşıma İndi-bindi Sayım Çalışması Gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışma ile hatların sefer ve yön bazlı olarak sefer saati, araç plakası ve yolcu sayısı verileri toplanmıştır.

 • Şehir İZMİR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2018-2019
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Durum Verilerinin Toplanması
  • Yeni Bilgi Toplanması Saha Çalışmaları
  • Batı Bölge Toplu Taşıma Optimizasyonu
  • Güney Bölge Toplu Taşıma Optimizasyonu
  • Doğu Bölge Toplu Taşıma Optimizasyonu
  • Kuzey Bölge Toplu Taşıma Optimizasyonu
  • Önerilerin geliştirilmesi ve eylem planının oluşturulması